Gå till eugreenalliance
Sök

Studentprojekt

Många av kurserna på Elektronikingenjörsprogrammet innehåller projektarbeten, ibland i samarbete med olika företag eller som moment i en kurs. Verkar det intressant? Här presenteras några av de projekt och moment som utförts av studenter på programmet.

Lysdiodskub

En studentgrupp konstruerade en lysdiodskub bestående av 125 lysdioder (5x5x5). Idén och initiativet till projektet var deras egen för att förbättra förlagor som de sett tidigare.

Lysdioderna kunde tändas och släckas i olika sekvenser som skapades i ett eget program på en PC. Sekvenserna fördes sedan över till ett kretskort där en mikrodator skötte tändning och släckning av lysdioderna efter bestämt mönster.

Mätsystem för trefas effekt

En studentgrupp utförde ett projektarbete med syfte att konstruera ett mätsystem för trefas effekt. Systemet byggdes för att mäta på nedtransformerade spänningar, för den personliga säkerhetens skull, men skulle kunnat fungera i ett verkligt system.
Mätsystemet mätte storheterna spänning och ström samt eventuell fasförskjutning mellan dessa. Det hela digitaliserades och beräknades i en mikrodator som också skötte presentation av resultat på en LCD display. Mätvärden loggades också och kunde föras över till en PC via ett USB-gränssnitt.

Elektrisk näsa

Ett annat projekt var att bygga en elektronisk näsa. Näsan bestod av ett antal gassensorer och mätförstärkare kopplade till ett datainsamlingskort. Mätdata fördes över från datainsamlingskortet till en PC där det behandlades.

Styrning av temperatur på sensorerna implementerades också eftersom sensorerna reagerade olika mycket på olika ämnen beroende på temperator. Också en fläkt fanns med för att dra luft genom röret med sensorer.
Vid tester som utfördes kunde olika substanser särskiljas på ett tillfredställande vis.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)