Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur Elektroingenjörsprogrammet är kopplat till de globala målen.

Hållbar energi kräver både utbyggnad och besparingar. I elektroområdet handlar det mycket om effektivisering av elektriska motorer, drivsystem och transmissionssystem.

Kurser där teorier och tekniker rörande detta är en del av programmet.

Uppgraderingen av industri och infrastruktur går till viss del via automatisering, digitalisering och elektrifiering. I utbildningen får du lära dig om digital och analog elektronik vilket är en del av beståndsdelarna i den utrustningen som används för bland annat detta.

I framtidens hållbara samhällen behövs ny eller uppgraderad infrastruktur, bland annat inom transportsektorn men även elsystemet. Vi behöver också kunna mildra följderna av naturkatastrofer, där system för att mäta och övervaka klimat och miljö kan bidra till detta.

Utbildningen ger en förståelse för elsystemets uppbyggnad. Den ger även kunskaper om mätsystem uppbyggda av elektriska sensorer och de komponenter som de innehåller.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)