Gå till eugreenalliance
Sök

Förskollärarprogrammet

Ta chansen att jobba med barn! De allra yngsta barnen behöver massor med stöd och lek för att växa upp till glada och trygga barn och vuxna. Som förskollärare är du med i starten av barnens utveckling och utmanar och inspirerar dem med lek och lärande.

Ett stimulerande yrke med god arbetsmarknad

Förskolläraryrket är ett kvalificerat och stimulerande yrke för dig som vill leda målstyrda processer i undervisning och tycker om att arbeta med barn i en pedagogisk verk­samhet. Arbetsförmedlingen bedömer arbetsmarknaden för utbildade förskollärare som god, både på kort och på lång sikt. Utbildningen ger behörighet för vidare studier på avancerad nivå.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen är det viktigt att du får prova på hur det är att arbeta som förskol­lärare i praktiken. Det gör du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Den innebär att du är knuten till en av våra partnerskolor, vanligtvis samma skola under hela utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på 30 hp och sprids ut i flera kurser. Här kan du läsa mer om den verksamhetsförlagda utbildningen och få svar på de vanligaste frågorna.

Campus eller distans

Programmet ges både på campus och distans med 100 % studietakt. Distans innebär 4–6 träffar per termin i Gävle. Varje träff är 1–4 dagar.
Kontakt

Utbildningsledare

Anna Eriksson
anna.eriksson@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)