Gå till eugreenalliance
Sök

FAQ-Grundlärarprogrammet

Här hittar du svar på vanliga frågor inom lärarprogrammet.

Varför studera till lärare?

Funderar du på varför du ska läsa till lärare? Eller vilken inriktning just din utbildning ska ta? Hur framtiden ser ut och vilka karriärmöjligheter som finns?

Då rekommenderar vi att du tittar på Skolverkets sida För det vidare.

Där du kan läsa allt och lite till om läraryrket.

Har ni lärarprogram med start på våren?

På Högskolan i Gävle har vi endast lärarprogram som startar under höstterminen.

Du ansöker genom att logga in på antagning.se


Kan man få bedömning av tidigare meriter innan ansökan?

Högskolan i Gävle lämnar inga förhandsbesked på om dina tidigare meriter motsvarar behörighetskraven eller kurser inom program. Meriterna granskas först vid en ansökan till programmet.

Går det att byta lärosäte?

För att ansöka till Högskolan i Gävle från ett annat lärosäte krävs att man skickar in en ansökan. Det är inte givet att alla lärosätens programstruktur ser likadan ut. Därför kan vi inte svara i förväg på hur mycket av dina tidigare studier du kan tillgodoräkna.

Du ansvarar själv för att jämföra dina tidigare studier med innehållet i kurser vid Högskolan i Gävle för att se om de kan vara likvärdiga.

Om du vill byta lärosäte till Högskolan i Gävle ska du göra en ansökan om antagning till senare del av program.

Notera att för att kunna göra en ansökan måste du vara behörig till programmet samt ha slutfört kurserna som motsvarar det programstudenterna på Högskolan i Gävle läser första terminen (30 hp).

Du kan också söka till programmet du önskar gå vid nästa programstart och om du blir antagen så har du möjlighet att göra en ansökan om tillgodoräknande av dina tidigare studier.

I vilken omfattning och form sker studierna?

Studietakten för både campus och distans går på helfart, det vill säga att det är heltidsstudier med 100 % studietakt (gäller inte arbetsintegrerad utbildning som sker på 75 % studietakt). Båda programmen är dagtidsprogram, vilket innebär att undervisning sker under dagtid.

Studier vid distansprogrammet innebär oftast 3-6 träffar per termin i Gävle och varje träff är cirka 1-4 dagar. Studier vid campusprogrammet omfattar ungefär ett par träffar per vecka men kan vara mer eller mindre beroende på vilken kurs det är. För att genomföra kurserna förväntas du att delta på träffarna i Gävle.

Kan barn vara med i undervisningen?

Högskolan har tagit beslut om att barn inte är med under undervisningen. Det innefattar föreläsningar, seminarier, laborationer, grupparbeten m.m. Endast registrerade studenter kan delta i undervisningssammanhang.

Här kan du läsa policydokumentet med all information om vad som gäller när man ska förena studier och föräldraskap vid Högskolan i Gävle.


Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)