Gå till eugreenalliance
Sök

VFU- Grundlärarprogrammet

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en viktig del i lärarutbildningen där läraryrkets teori och praktik knyts ihop. Högskolan i Gävle har nära samarbete med regionens kommuner inom Gävleborgs län och norra Uppland. Samverkan sker även med andra kommuner och skolor.

Verksamhetsförlagd utbildning

I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att en del av din utbildning sker på en skola. Där får du möjlighet att under handledning pröva arbetet som lärare och studera verksamheten i praktiken. Alla lärarprogram innehåller sammanlagt 30 hp VFU fördelat i flera kurser. Du är vanligen knuten till samma skola under hela utbildningen. 

I början av utbildningen lämnar du önskemål om VFU-placering. Du är alltid garanterad en placering i någon av våra samverkanskommuner i Gävleborgs län och norra Uppland

VFU-enheten vid Högskolan ordnar med alla VFU-placeringar genom kontakt med berörda skolhuvudmän och försöker i möjligaste mån tillgodose ditt önskemål om placering.


Vanliga frågor

Är det någon skillnad på var jag blir VFU-placerad om jag går campus- eller distansutbildning?

Campusstudenter gör i första hand VFU i regionen som består av kommunerna: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn, och Älvkarleby samt Tierp. Distansstudenter har möjlighet att önska VFU-placering på bostadsorten, men garanteras placering inom samverkansregionen.

Kan jag göra VFU där jag bor?

På Högskolan i Gävle får du som student önska var du vill göra din VFU, vilket betyder att du i möjligaste mån får placering på din bostadsort

Vilka kriterier finns vid VFU-placering?

Du ska VFU-placeras i rätt stadium utifrån ditt program hos en legitimerad lärare. Vanligen har den även gått en särskild handledarutbildning.  

Vilka begränsningar gäller vid VFU-placering?

Du ska inte göra VFU där det finns risk för jäv dvs. där någon anhörig, nära bekant eller arbetskamrat arbetar eftersom det kan leda till en obekväm situation vid bedömningen. Det betyder också att du inte kan göra VFU på din arbetsplats. Skriv in den här typen av särskild information i samband med ditt önskemål i VFU-systemet.

Hur lämnar jag önskemål om VFU-placering?

Du lämnar önskemål om VFU-placering i vårt VFU-system under en begränsad tid. I slutet av september får du, som är ny student, information och inloggningsuppgifter till VFU-systemet.

Kan jag själv ordna en VFU-placering?

Nej, det är vi inom VFU-enheten som handlägger din placering genom VFU-organisationen. Alla placeringar administreras formellt via Högskolan och de lokala samordnarna.

Kan jag göra VFU på min arbetsplats?

Nej, du kan inte göra VFU-på din arbetsplats.

Varför får jag inte vara VFU-placerad på min arbetsplats?

Under VFU är du student och följer handledare på heltid och kan därför inte arbeta samtidigt. Det ska inte finnas någon risk för jäv eftersom VFU även innebär en bedömningssituation.  Om du som student gör VFU på din arbetsplats finns det risk för att du inte får adekvat handledning och att du också lämnas ensam i din utbildning. Du får inte heller samma möjligheter till nya perspektiv eftersom du skulle var kvar i den verksamhet som du redan sett och upplevt och redan har en roll i ett arbetslag. Det kan också vara svårt för övriga på enheten att veta hur de ska förhålla sig till dig under VFU, dvs. om du är kollega med ansvar eller student och under utbildning.

Varför behåller jag min placering under hela programtiden?

Genom att vara på samma placering kan du följa en verksamhet över tid och du kan också bli en del i kvalitetsutvecklingen. Vill du se andra verksamheter under VFU-period kan du planera för en s.k. utflykt tillsammans med din handledare.

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar?

Att studera till lärare innebär heltidsstudier. Om du tänker arbeta under studietiden är det viktigt att du planerar för VFU-perioderna i god tid så att du kan vara student på heltid. Du måste alltså ta helt ledigt under VFU-perioderna om du arbetar.

Är det tillåtet att vikariera under VFU?

Nej, all VFU ska vara handledd vilket innebär att vikariat inte räknas som VFU. Om du vikarierar under din VFU-period räknas det inte som VFU-dagar och du måste ta igen dessa i nära anslutning till VFU-perioden.

Kan jag få lön under VFU?

Du får ingen lön under VFU eftersom du inte arbetar utan är student.

Kan jag göra VFU vid en annan tidpunkt än under de fastställda VFU-perioderna?

Nej, eftersom VFU ingår i en kurs är det svårt att ändra tidpunkt. Det måste då finnas särskilda skäl. I så fall tar du kontakt med utbildningsledaren.

Vilka tider gäller när jag är på VFU?

Under VFU ska du följa din handledares arbetstider motsvarande heltid. Ni gör en tidsplanering i början av VFU-perioden. I vissa fall kan det vara flera lärare som ansvarar för dig så att du får ut din VFU-tid. När du är på VFU ska du få möjlighet att uppleva yrkesprofessionens alla delar, vilket även kan innebära möten under kvällstid. I kursens studiehandledning kan det också finnas särskilda instruktioner. Det kan t.ex. gälla innedagar på campus och eventuella uppgifter som ska genomföras under VFU-perioden.

Måste jag göra all VFU?

Ja, all VFU ingår i kurser med fastställda kursplanemål. Om du har arbetat som lärare och har funderingar kring om du behöver genomföra VFU tar du kontakt med utbildningsledaren.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)