Gå till eugreenalliance
Sök

Student- och alumnintervjuer

Här kan du läsa intervjuer med studenter och alumner som berättar om sin utbildning, hur det är att plugga i Gävle och var de arbetar just nu.

Robin Andersson

Alumn, Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

Varför valde du just den här utbildningen på Högskolan i Gävle?
Jag valde Högskolan i Gävle främst för att jag ville studera till fritidspedagog och att just den utbildningen fanns där; närheten till skolan hade stor betydelse i mitt val. Jag valde programmet för att jag älskar att arbeta med barn och ungdomar, speciellt på det sätt som fritidspedagoger arbetar, det vill säga med den sociala utvecklingen.

Berätta lite kort om din utbildning.
Under min studietid varierade arbetssätten ganska mycket beroende på vilka kurser vi läste. I vissa kurser arbetade vi mycket i grupper och gjorde olika projekt tillsammans. Vid andra kurser handlade det mycket om självstudier och tentor. Vid flertalet kurser hade vi mycket litteratur att läsa men hade en del utvald litteratur som vi läste och diskuterade samt analyserade tillsammans. Jag upplevde dessa tillfällen som väldigt värdefulla; den gemensamma diskussionen kring litteraturen vi läste gav väldigt mycket. Under utbildningen hade vi en del praktik några veckor under varje termin. Personligen tycker jag att det var för lite praktik, jag önskar att det hade varit mer.

Tror du att du kommer att plugga vidare?
Kanske någon gång i framtiden, men nu vill jag fortsätta att arbeta på fältet för att skaffa mig mer erfarenhet.

Vad var det bästa med utbildningen?
Det jag lärde mig mest av under utbildningen var de veckor jag var ute på praktik och fick se verkligheten. Ett fint minne som jag kommer att bära med mig är de seminarier vi hade tillsammans med den nu pensionerade fritidspedagogen och läraren Harry Berg. Han hade en förmåga att få med klassen i diskussioner och läsa av vad som var viktigt för oss. Det viktiga för honom var inte att följa en mall eller ett tidsschema utan att innehållet i seminariet hade ett värde för samtliga deltagare.  

Skulle du rekommendera Högskolan och programmet till andra?
Skolan skulle jag rekommendera främst för att det finns flera bra och kompetenta lärare. Det finns så klart även de som är mindre bra men det finns det nog på alla skolor. Skolan ligger även i ett bra område nära till centrum. När jag studerade fanns det även en aktiv kår som ordnade roliga aktiviteter för studenterna. Jag skulle nog rekommendera programmet främst för att det är vägen till att få arbeta inom fritidshem och därmed med sociala förmågor och bitar runt barn- och ungdomar.

Har du några tips till den som ska söka till högskolan?
Våga kritisera och ställa krav på lärarna vid utbildningen. Våga ifrågasätta varför ni ska läsa just den litteratur som ni anses ska läsa. Ta stöd i de andra studenterna och våga fråga om hjälp; man lär sig bäst av och med andra! När du ska till att skriva examensarbetet: vänta inte för länge, börja i tid!

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)