Gå till eugreenalliance
Sök

Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp

Är du intresserad av idrott, hälsa och ledarskapsfrågor? Vill du vara med och utveckla antidopingstrategier i framtiden? Vill du kunna erbjuda människor fysisk aktivitet efter behov och förmåga? Då är Idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Gävle något för dig!
Programmet ges på helfart och oavsett om du har valt campus eller distans kommer du att delta i vårt pedagogiska koncept "Flexibelt lärande" som ger dig som student möjligheten att välja mellan olika undervisningsformer, vilket skapar en hög grad av flexibilitet i dina studier.

Om utbildningen

Idrottsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som handlar om den idrottande individen och idrottskulturen.

Programmet har två huvudspår; anpassad fysisk aktivitet (AFA) och doping. AFA handlar om att synliggöra och inkludera grupper av människor i idrott för att möjliggöra en fysiskt aktiv livsstil för alla. Området doping belyser både problematiken inom idrotten och missbruk av prestationshöjande preparat inom arbetsliv och fritid.

Utbildningens första år ger dig grundläggande kunskap om idrottsvetenskap, AFA, doping, träningslära, kost och ledarskap. Under det andra året studeras sociologiska, pedagogiska och psykologiska perspektiv på idrott där bl.a. huvudspåren fördjupas. Här ingår också anpassad fysisk aktivitet mot folksjukdomar och funktionsnedsättningar, doping samt belastningsergonomi och skador inom idrott och arbetsliv. I det tredje året fördjupas utbildningens två huvudspår ytterligare och studier inom ekonomi med inriktning mot idrott ger dig goda förutsättningar att bli en aktör på idrotts- och hälsoarenan i ett föränderligt samhälle. Under den sista terminen skriver du ett examensarbete som ger möjlighet till fördjupning inom ett område som du själv väljer. Fältstudier ingår i programmets alla tre år vilket betyder att du får tillämpa dina kunskaper i nära kontakt med det omgivande samhället, inom privat, offentlig och ideell sektor.

Flexibelt lärande innebär att du har frihet att variera mellan att exempelvis närvara på campus, delta via videokonferensverktyget Zoom eller ta del av inspelat material på vår utbildningsplattform Canvas under hela utbildningen. Det flexibla lärandet kan se olika ut i olika kurser och utbildningen kan kräva fysisk närvaro vid Högskolan i Gävle i samband med examinationer och innedagar. Vi startar med innedagar i Gävle första veckan då du får mer information om programmet och en chans att lära känna andra studenter. Därefter är det fyra tillfällen med innedagar under det första året. Förutom ovanstående tillfällen på plats finns också schemalagda obligatoriska aktiviteter via HiG:s utbildningsplattform, Canvas, och videokonferensverktyget Zoom.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du goda kunskaper om den växande idrottssektorn och kan arbeta som exempelvis föreningsutvecklare, idrottsutbildare eller med verksamheter som du själv sätter stark prägel på som konsult eller entreprenör. Du kan också leda, planera och genomföra projekt på arbetsplatser och ge personlig rådgivning inom exempelvis anpassad fysisk aktivitet och doping. Efter din filosofie kandidatexamen i idrottsvetenskap har du möjlighet att fortsätta studierna på avancerad nivå och därefter på forskarnivå. Efter examen i programmet har du förutom en kandidatexamen i idrottsvetenskap också möjlighet att bli certifierad enligt EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer och EQF level 6, Advanced Health & Exercise Specialist (www.europeactive.eu), vilket öppnar en arbetsmarknad i Europa.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2027

Antal platser: 25

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19206

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2027

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19207

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)