Gå till eugreenalliance
Sök

Industriell ekonomi – Industrial Management and Logistics 180 hp

Se till att allt flyter! I en allt mer komplicerad produktions- och företagsvärld behöver vi personer som kan hålla ordning på alla lösa trådar och se till att allting fungerar som det ska.
Bli ett proffs på logistik, management och verksamhets­utveckling och få kompetens som alla efterfrågar.

Kombinera teknik och ekonomi för en helhets­syn

Managementutbildningen Industriell ekonomi finns i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Du studerar logistik, kvalitetsstyrning, miljöekonomi och organisation. Ämnen som du behöver behärska för att utveckla processer utifrån ett kundfokuserat synsätt. Grundtanken är att ge dig en helhetssyn, initiativförmåga och ett förhållningssätt som du har nytta av i ditt kommande arbetsliv.

Samarbete med företag

I utbildningen ingår flera större projekt som genomförs i samarbete med ledande företag i regionen. Genom projektarbeten får du träffa yrkesverksamma personer med ibland samma inriktning som du och se hur kunskapen tillämpas i det verkliga arbets­livet. Examensarbetet som avslutar programmet är ett viktigt steg ut på arbets­marknaden.

Kompetens som näringslivet ropar efter

Med en kandidatexamen inom industriell ekonomi har du en mycket bred arbets­marknad. Du kan exempelvis arbeta inom logistik, verksamhetsutveckling, projekt­ledning, försäljning, marknadsföring, produkt- och produktionsutveckling, inköp eller kvalitetsstyrning. Kompetensen är över lag hett eftertraktad, något som inte minst bekräftas av det stora intresse regionens företag visar för våra studenter.

Bred arbetsmarknad med många alternativ

Inom logistik och kvalitet är befattningarna många. Arbetsmarknaden är bred och du kan arbeta såväl i näringslivet som inom offentlig sektor, kommuner och landsting. Många tidigare studenter arbetar inom logistikutveckling, försäljning/marknadsföring, miljöledning, produkt- och produktionsutveckling, inköp och med kvalitetsteknik/-styrning. Ett ofta förekommande uppdrag är rollen som projektledare.

Industriell ekonomi för en hållbar framtid

Utbildningen ger dig aktuell kunskap om olika verktyg och metoder som samhället behöver för att långsiktigt skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Under utbildningen lär du dig också att förstå och utveckla lösningar för flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Industriell ekonomi bidrar framför allt till målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbar konsumtion och produktion.

Du lär dig att använda kunskaper inom teknik och ekonomi för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt, anständiga livs- och arbetsvillkor samt hållbar produktion. Du kan också använda kunskaperna till att jobba med innovation som minskar miljö- och klimatpåverkan.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Hållbar konsumtion och produktion.

Kontakt

Utbildningsledare

Bo-Lennart Andersson
bo.lennart.andersson@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)