Gå till eugreenalliance
Sök

Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp

Högskoleingenjörer inom Industriell ekonomi är verksamma och efterfrågade inom många olika typer av företag och organisationer. Inom logistik och kvalitet är befattningarna för ekonomiingenjörer många.
Utbildningen ger dig kunskaper och en helhetssyn om hela kedjan från idé till färdiga produkter och tjänster utifrån ett kundfokuserat synsätt.
Du får också kunskaper inom organisation och miljö vilka är viktiga delar i ett företags verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Om utbildningen

Industriell ekonomi - högskoleingenjör en innovativ utbildning med managementperspektiv. Grundtanken är att utbildningen ska ge dig en helhetssyn, initiativförmåga och ett ingenjörsmässigt arbets- och förhållningssätt. Industriell ekonomi behandlar logistik, kvalitetsstyrning, miljö och organisation.

Varje ämnesområde ger sin egen speciella vinkling men de har också en naturlig koppling till varandra. Genom studiebesök, företagsanknutna projektarbeten, projektarbeten och examensarbete får du en god inblick i ingenjörens vardag och arbetssituation.

Många företag och organisationer visar ett aktivt intresse för ingenjörsutbildningen. Under studierna läser du projektmetodik, industriell ekonomi, företagsekonomi, maskinteknik och matematik.

I utbildningen ingår flera större projekt där projektuppgifterna ofta hämtas ur verkliga arbetslivet. I projekten får du erfarenhet av projektarbetsformen, som är mycket vanlig i arbetslivet. Vid kontakten med företagen träffar du yrkesverksamma personer med ibland samma utbildningsbakgrund och då ser du hur kunskapen tillämpas i det verkliga arbetslivet.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som i regel görs på ett företag och är ett viktigt steg ut i arbetslivet.

Efter utbildningen

Utbildningen ger möjligheter till anställning inom flera olika befattningar i företag och andra organisationer.

Många arbetar inom logistikutveckling, planering, försäljning/marknadsföring, produktionsutveckling, inköp och kvalitetsteknik/-styrning. Att vara projektledare eller ha annan ledande befattning är också vanligt förekommande. Utbildningen ger genom sin bredd mycket goda möjligheter till arbete i olika typer av företag samt även i andra organisationer som t.ex. kommuner och landsting.

Inom utbildningen finns även möjlighet till internationella utbytesstudier och efter utbildningen goda möjligheter till en internationell karriär.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2025

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19106

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)