Gå till eugreenalliance
Sök

Studentprojekt

I Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp görs under utbildningen både mindre och större projekt med näringslivet. Detta ger studenterna möjlighet att använda sina kunskaper i "verkligheten", utvecklas genom att samarbeta med företag och därmed också få viss arbetslivserfarenhet inom ämnet.

Varje år görs studentprojekt med cirka 30 olika företag, stora som små, och även med andra organisationer som t.ex. Landstinget. Nedan kan du läsa om några av de genomförda projekten.

 

Pandemin ökade trävaruföretags försäljning i Sverige

- Påverkan var mest negativ, men pandemin innebar även nya möjligheter, säger Jennifer Andersson och Amanda Jansson, studenter vid Högskolan i Gävle, som undersökt coronapandemins påverkan på ett svenskt trävaruföretag.

Amanda Jansson
Jennifer Andersson

Scandymet AB

På företaget Scandymet AB, som tillverkar värmeväxlare, genomfördes ett projekt av Högskolans studenter. Här analyserade studenterna företagets logistik och produktion och gav olika förbättringsförslag för att öka effektiviteten.

  1. Läs artikeln från Högskolans tidning LEVE

Stadsbussarna

Ett annat projekt handlar om Stadsbussarna i Gävle där en grupp studenter på ekonomiingenjörsprogrammet analyserade felrapporteringsprocessen för bussar.

När det blir fel på en buss, mindre eller större, måste det felrapporteras och åtgärdas. Men för att det ska fungera snabbt och effektivt krävs tydliga rutiner och olika stöd för bussförare. Detta undersökte studenterna och gav förslag på förbättringar i processen.

Nedan ett uttalande från VD:n för Nettbuss Stadsbussarna AB till kursansvarig lärare om studenternas arbete:

"Min uppfattning om det arbete studenterna utfört hos oss är att de grundligt och systematiskt analyserat vårt företags nuläge genom att samla fakta och iaktta kulturens betydelse för arbetets utfall. Studentgruppen har, för vår ledningsgrupp, på ett professionellt sätt redovisat sina analyser och förslag till förbättringar. Det går inte att undvika att imponeras av deras engagemang i att sätta sig in i vårt företags processer och vilja att bidra till vår utveckling. Du har all anledning att vara stolt över de studenter ni utbildar.

Jürgen Lorenz, vd Nettbuss Stadsbussarna AB


Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)