Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur programmet Industriell ekonomi – högskoleingenjör är kopplat till de globala målen.

Utbildningen kan speciellt kopplas till tre av FN:s globala mål:

  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbar konsumtion och produktion

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt hänger ihop och arbeten måste vara hållbara för både människa och miljö. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. Du lär dig hur du kan bidra till att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga företag genom att bland annat främja individens förutsättningar att bidra till företagets verksamhet genom förbättringsarbete.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur handlar om att bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation vilket är grunden för ett framgångsrikt samhälle som kan möta framtida utmaningar. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Du lär dig arbetssätt och metoder för att arbeta med innovation och förbättringsarbete av produkter, system och processer inom och mellan industriella organisationer.

Hållbar konsumtion och produktion handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster vilket är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Du lär dig hur företag kan producera på ett hållbart sätt genom att bl.a. minska eller eliminera slöseri och att hushålla med naturens och de mänskliga resurserna. Det innebär att du lär dig förstå hur försörjningskedjan påverkar samhället och hur en hållbar försörjningskedja skapas.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)