Gå till eugreenalliance
Sök

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180 hp

Jobba för allas rätt till ett bra liv! Sociala frågor har inga gränser så idag tänker vi internationellt kring frågor om social utveckling. Du kan vara med och bidra till social rättvisa, jämställdhet och stärka barns rättigheter i världen.

Kunskaper om individer, grupper och samhälle

Som student på kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete skaffar du dig kunskaper om individer, grupper och samhälle. Genom ett problembaserat lärande lär du dig att kombinera teoretiska kunskaper med frågor och problem på det sociala fältet. I utbildningen ingår fältstudier omfattande 7,5 hp.

Brett arbetsfält

En kandidatexamen i socialt arbete med internationell inriktning ger möjlighet till ett brett arbetsfält i många olika länder. Utbildningen förbereder dig för att i ett inter­nationellt perspektiv arbeta med människor på individ-, grupp- och samhällsnivå i frågor om social rättvisa, barns bästa och respekt för mångfald. Det kan exempelvis handla om att arbeta inom internationella hjälporganisationer.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska. Efter utbildningen får du en kandidatexamen i socialt arbete. Programmet ger dig också behörighet till studier på avancerad nivå.

Plugga International Social Work

Luul från Sverige, Nebras från Syrien och Lucky från Nigeria är alla studenter på International Social Work Bachelor programme på Högskolan i Gävle. Vi bad dem dela med sig av sina erfarenheter från utbildningen. De berättar om allt ifrån hur det är att vara i en internationell akademisk miljö till känslan när den första snön kom.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Om du är folkbokförd i Sverige och har svenskt personnummer behöver du inte styrka att du är avgiftsbefriad. Sökande från övriga EU/EES-länder måste däremot bifoga handlingar som styrker medborgarskap.

För att avgöra om du är avgiftsskyldig eller inte, läs mer på antagning.se

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)