Gå till eugreenalliance
Sök

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp

Att arbeta som kriminolog handlar om att utreda och analysera olika aspekter av brottsligheten. Genom utbildningen i utredningskriminologi får du både teoretiska och praktiska kunskaper som du behöver i yrkeslivet som kriminolog.

Om utbildningen

Programmets huvudområde är kriminologi. Särskild betoning läggs på kvantitativa och kvalitativa metoder för att förbereda dig för arbete med planering-, utvärdering-, analys- och andra utredningsuppdrag rörande olika aspekter av brottsligheten. I programmet får du också lära dig att analysera och förstå olika typer av kriminologiska data och skriva och analysera rapporter.
Ett annat av programmets kunskapsområden handlar om att kunna förstå och förklara brottsligheten. Du lär dig om brottslighetens omfattning, struktur, variationer och orsaker på lokal, nationell och internationell nivå. Du får också kunskaper om vad som karakteriserar olika typer av brottslighet såsom våldsbrottslighet, ekonomisk och organiserad brottslighet, ungdomsbrottslighet och narkotikabrottslighet. Även ej kriminaliserade beteenden som anses vara skadliga och som utgör brott mot samhällsnormer diskuteras i programmet.

Ytterligare ett kunskapsområde handlar om samhällets åtgärder mot brott. Du får grundläggande kunskaper om relevanta juridiska områden, om kriminalpolitik, om åtgärder som syftar till att förebygga brott samt stöd till brottsoffer. Under det sista året får du fördjupade kunskaper i hur olika myndigheter och organisationer inom rättsväsendet arbetar med bekämpning och förebyggande av brott och du ges möjlighet att aktivt delta i dessa myndigheters/organisationers arbete.

Utbildningen bedrivs som distansutbildning på helfart med vissa träffar i Gävle. Till exempel kan obligatoriska seminarier, examinationer och annan undervisning förläggas i Gävle. Antalet träffar i Gävle varierar mellan olika terminer, i normalfallet är det ca 5 träffar/termin. Webbkonferensverktyg används i utbildningen och lärare och studenter kommunicerar genom högskolans databaserade lärplattform. Delar av utbildningen kan bedrivas utomlands och utbildningen förbereder för vidare studier på masternivå.

Efter utbildningen

Efter utbildningen i utredningskriminologi kan du arbeta med konkreta planerings-, utvärderings-, analys- och andra utredningsuppdrag inom myndigheter som polisen, lokala brottsförebyggande råd, kriminalvården, socialtjänsten, kommuner, landsting och även privata företag som arbetar med olika aspekter av bevakning och säkerhet.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2026

Antal platser: 60

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19209

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)