Gå till eugreenalliance
Sök

Kommunikationsprogrammet 180 hp

Lär dig navigera i vårt moderna medielandskap! Här blir du expert på medier och kommunikation. Programmet ger dig både den analytiska delen, men även konkreta kunskaper i ord och bild. För dig som vill utforska ditt skrivande finns en riksunik valbar inriktning.

Lär dig att navigera bland budskap och kanaler

Att förstå och hantera kommunikation blir allt viktigare i en snabbt föränderlig värld. Kommunikationsprogrammet är en bred och allsidig utbildning som både ger analytiska kunskaper för att förstå medieutvecklingen och konkreta kunskaper om kommunikation i ord och bild.

I programmets huvudområde medie- och kommunikationsvetenskap fokuseras den medierade kommunikationen i samhället, dess olika betydelser och funktioner. Det innefattar studier av mediernas yttre villkor, och produktionsförhållanden, deras innehåll och uttrycksformer, samt deras inflytande och betydelse både i samhället i stort, för olika grupper och för individer.

Programmet leder fram till en filosofie kandidatexamen - med alla de möjligheter till fortsatta och fördjupade studier som det innebär. Du väljer mellan två yrkesorienterade inriktningar i programmet: kommunikatör eller professionellt skrivande.

Från analys till projekt: inriktning kommunikatör

I det moderna informationssamhället är förmågan att utifrån noggrann omvärldsanalys identifiera och hantera informationsproblem en både eftertraktad och värdefull kompetens. På Kommunikationsprogrammet med inriktning kommunikatör får du lära dig just det. Du utvecklar din förmåga att informera, välja rätt budskap, argumentera och kommunicera och får även träning i att leda projekt och verka i organisationer. Vi studerar egenskaperna hos olika medier och olika kommunikationssammanhang ­– hur de skiljer sig åt, vilka styrkor respektive svagheter de har och hur moderna medier används som kommunikationsmedel i olika situationer. 

Från skrivande till publicering: inriktning professionellt skrivande

  • På Kommunikationsprogrammet med inriktning professionellt skrivande lär du dig skriva för en digital kommunikationslogik. Du får övning i genrerna litterär gestaltning, journalistik och copywriting. De flesta skrivutbildningar börjar i en annan ände än vår – du tvingas som student oftast välja yrkesidentitet redan innan du på allvar har hunnit utforska ditt skrivande. I den här utbildningen sätter vi istället själva skrivandet i centrum och låter dig själv pröva dig fram till de texter och de genrer du själv ser bäst framtidsmöjligheter i. Därmed förbereds du också för en digital kommunikationslogik där predigitala genrer ofta blandas.
  • Läs mer om inriktningen professionellt skrivande
Kontakt

Utbildningsledare

Jan Sjölund
jan.sjolund@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)