Gå till eugreenalliance
Sök

Kommunikationsprogrammet Inriktning professionellt skrivande 180 hp

Förbered dig för ett yrkesliv i ett nytt medielandskap. Där skrivandets olika vägar i journalistik, fiktion, poesi och reklam får delvis nya funktioner.

Om utbildningen

Vi lever idag i den kanske mest medialt och kommunikationstekniskt omvälvande tiden någonsin. Människors medie- och kommunikationsvanor förändras i symbios med digital teknologi och global ekonomi. Avgörande politiska frågor kretsar kring den digitala kommunikationslogikens möjligheter och risker. Denna utveckling kräver både kunskap om medier och färdigheter i att hantera dem.

Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande är en bred och allsidig utbildning som samtidigt ger konkreta färdigheter i skrivande. De flesta skrivutbildningar börjar i en annan ände - du tvingas som student välja yrkesidentitet redan innan du på allvar har hunnit utforska ditt skrivande. Du måste välja mellan att bli journalist, copywriter, informatör - eller uteslutande satsa på skönlitterärt skrivande - utan att riktigt ha undersökt om det verkligen var det du ville. I den här programinriktningen av Kommunikationsprogrammet - som är riksunik och har kopplingar till en amerikansk tradition av Professional Writing Programs - sätter vi istället själva skrivandet i centrum och låter dig själv pröva dig fram till de texter och de genrer du själv ser bäst framtidsmöjligheter i. Kurserna ger dig en grundläggande praktisk skrivkompetens inom fyra olika genrer: det journalistiska skrivandet, det skönlitterära skrivandet, det kommersiella skrivandet (copywriting) samt det vetenskapliga skrivandet. Vinsten med att erövra en sådan bred skrivkompetens är dubbel: du förbereds för skribentuppdrag inom såväl den etablerade mediasektorn som i den växande del av det offentliga samtalet som uppstår i den digitala kommunikationslogiken (där traditionella genrer ofta bara är utgångspunkten för olika varianter av genreblandning). Parallellt med detta praktiska skrivande erövras också en teoretisk kompetens inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Det är ett akademiskt ämne med fokus på all den medierade kommunikationen i samhället, på dess olika betydelser och funktioner. Det innefattar studier av mediernas yttre villkor, och produktionsförhållanden, deras innehåll och uttrycksformer samt deras inflytande och betydelse både i samhället i stort, för olika grupper och för individer.

Programmet leder fram till en filosofie kandidatexamen - med alla de möjligheter till fortsatta och fördjupade studier som det innebär. Detta är centralt i programupplägget: att man inom ramen för en och samma utbildning ska få erövra både vetenskapligt grundad analysförmåga och praktisk skrivförmåga.

Alla de lärare som deltar i skrivundervisningen är verksamma inom de genrer de undervisar i. Och undervisningen i Medie- och kommunikationsvetenskap är självklart forskningsanknuten. Tanken är att programmet därmed ska bli platsen där skärningspunkten mellan teori och praktik, framtid och tradition, gammalt och nytt, ständigt prövas.

Efter utbildningen

Programmet förbereder för en bred arbetsmarknad där förmågan att skriva är gångbar på en rad områden utanför de specifika fält som kurserna i skrivande primärt riktas mot. Digitaliseringens konsekvenser för skrivandet och genrerna står hela tiden i fokus för utbildningen. Vid sidan av att verka som skribent kan du efter utbildningens slut exempelvis arbeta som kommunikatör, informatör eller med text i marknadsföringssammanhang.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)