Gå till eugreenalliance
Sök

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Bli lärare för högstadiet och gymnasiet.

Om utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning är en påbyggnadsutbildning till lärare för den som har avslutade ämnesstudier om minst 90 hp i ett relevant skolämne.

Du ska ha:

  • minst 90 hp i något av följande ämnen:
    biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk och teknik
    eller
  • minst 120 hp i ämnet naturkunskap

Minst 15 hp av ämnesstudierna ska vara ett självständigt arbete (examensarbete)

Ämnesstudierna ska innehålla både den bredd och det djup som krävs för undervisning i motsvarande skolämne. I svenska krävs t.ex. både svenska språket och litteraturvetenskap. I engelska krävs en kurs i kontrastiva moment om studierna i övrigt är bedrivna på utländskt lärosäte. Geografi måste innehålla både naturgeografi och kulturgeografi osv. Ämnesstudierna måste vara helt avslutade för att man ska kunna antas till programmet.

Programmet ges på distans med regelbundna träffar på Högskolan i Gävle. I flera av dessa högskoleförlagda tillfällen ingår examination med obligatorisk närvaro.

Första terminen innehåller fem veckor VFU (vecka 45-49), den andra terminen innehåller fem veckor VFU och den sista terminen innehåller tio veckor VFU.

Efter utbildningen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet. Examen gör det möjligt att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Examen

Ämneslärarexamen

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2026

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19203

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)