Gå till eugreenalliance
Sök

VFU - Kompletterande pedagogisk utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en viktig del i lärarutbildningen där läraryrkets teori och praktik knyts ihop. Högskolan i Gävle har nära samarbete med regionens kommuner inom Gävleborgs län och norra Uppland. Samverkan sker även med andra kommuner och skolor.

I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att en del av din utbildning sker på en skola. Där får du möjlighet att under handledning pröva arbetet som lärare och studera verksamheten i praktiken. Programmet innehåller sammanlagt 30 hp VFU fördelat i flera kurser. Du är vanligen knuten till samma skola under hela utbildningen. 

I början av utbildningen lämnar du önskemål om VFU-placering. Som student i programmet Kompletterade pedagogisk utbildning (KPU) finns det möjlighet för dig som redan arbetar som lärare i en skola att VFU-placeras på din arbetsplats. Du är alltid garanterad en placering i någon av våra samverkanskommuner i Gävleborgs län och norra Uppland.

VFU-enheten vid Högskolan ordnar med alla VFU-placeringar genom kontakt med berörda skolhuvudmän och försöker i möjligaste mån tillgodose ditt önskemål om placering.


Vanliga frågor

Kan jag göra VFU där jag bor?

På Högskolan i Gävle får du som student önska var du vill göra din VFU, vilket betyder att du i möjligaste mån får placering på din bostadsort.

För närvarande tar Uppsala kommun inte emot studenter på VFU i Ämneslärarprogrammen eller Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom följande ämnen: Engelska, Svenska, SO (Historia, Geografi, Religion och Samhällskunskap).

Vilka kriterier finns vid VFU-placering?

Du ska VFU-placeras i rätt stadium utifrån ditt program hos en legitimerad lärare. Vanligen har den även gått en särskild handledarutbildning.  

Hur lämnar jag önskemål om VFU-placering?

Du lämnar önskemål om VFU-placering i vårt VFU-system under en begränsad tid. I slutet av september får du, som är ny student, information och inloggningsuppgifter till VFU-systemet.

Kan jag själv ordna en VFU-placering?

Nej, det är vi inom VFU-enheten som handlägger din placering genom VFU-organisationen. Alla placeringar administreras formellt via Högskolan och de lokala samordnarna.

Kan jag göra VFU på min arbetsplats?

Ja, under förutsättning att det sker i samverkan genom avtal med skolhuvudman och att skolan kan ta emot dig på VFU i rätt stadium och ämne samt att du får handledning av lärare med lärarlegitimation i det aktuella ämnet.

Kan jag göra VFU vid en annan tidpunkt än under de fastställda VFU-perioderna?

Nej, eftersom VFU ingår i en kurs är det svårt att ändra tidpunkt. Det måste då finnas särskilda skäl. I så fall tar du kontakt med utbildningsledaren.

Vilka tider gäller när jag är på VFU?

Under VFU ska du följa din lokala lärarutbildares arbetstider motsvarande heltid. Ni gör en tidsplanering i början av VFU-perioden. I vissa fall kan det vara flera lärare som ansvarar för dig så att du får ut din VFU-tid. När du är på VFU ska du få möjlighet att uppleva yrkesprofessionens alla delar, vilket även kan innebära möten under kvällstid. I kursens studiehandledning kan det också finnas särskilda instruktioner. Det kan t.ex. gälla innedagar på campus och eventuella uppgifter som ska genomföras under VFU-perioden.

Måste jag göra all VFU?

Ja, all VFU ingår i kurser med fastställda kursplanemål. Om du har arbetat som lärare och har funderingar kring om du behöver genomföra VFU tar du kontakt med utbildningsledaren.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)