Gå till eugreenalliance
Sök

Kompletterande pedagogisk utbildning för grundlärare i matematik, NO och teknik för årskurs 4–6 75 hp

Har du en examen från högskola eller universitet med en flera av inriktningarna; matematik, naturvetenskap eller teknik, men saknar lärarbehörighet? Då kan du söka till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4–6.

För att få fler behöriga och legitimerade lärare i skolan görs en särskild satsning av regeringen. Som ett av tio lärosäten i Sverige erbjuder Högskolan i Gävle en kompletterande pedagogisk utbildning. Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 inom ämnena matematik, naturorienterande ämnen och teknik.

Utbildningens upplägg

Utbildningen riktar sig till dig som har en tidigare akademisk examen inom matematik, naturvetenskap eller teknik men som saknar lärarbehörighet. Utbildningen ges på distans under ett år, med några campusträffar per termin.

Utbildningen innehåller tre delar:

  • Kurser inom utbildningsvetenskap som ger dig kunskap om skolans och läraryrkets förutsättningar och innehåll.
  • Ämnesdidaktiska studier som ger dig kunskap om undervisning i ämnen.
  • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU) där du gör praktik på en grundskola i årskurs 4–6.

Stor efterfrågan på behöriga lärare

Det finns just nu en särskilt stor brist på behöriga lärare inom årskurs 4–6. Efter genomgången utbildning kan du ansöka om lärarlegitimation i ämnena matematik, naturorienterande ämnen och teknik för årskurs 4–6.

Lärare – ett framtidsyrke

Utbildningen leder till ett stimulerande arbete vilket utförs både självständigt och tillsammans med andra och där möjligheten finns att bidra till att utveckla och stötta elevers kunskap inom aktuella ämnen. Läraryrket är ett framtidsyrke och möjligheterna till arbete efter denna utbildning bedöms vara mycket gynnsamma. Lärare med inriktning mot undervisning inom grundskolans årskurs 4–6 är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)