Gå till eugreenalliance
Sök

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 Matematik 60 hp

Har du redan en examen i matematik på grundnivå eller en högskoleingenjörsexamen kan du söka till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 i matematik.

Om utbildningen

Det behövs fler behöriga lärare i skolan. Tillsammans med din tidigare utbildning i matematik leder denna utbildning till en ämneslärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet på högstadiet. Utbildningen består av 20 hp ämnesstudier med didaktisk inriktning, 20 hp studier inom utbildningsvetenskaplig kärna samt 20 hp verksamhetsförlagd utbildning som innebär praktik på en skola. VFU är under HT22 förlagd till veckorna 45-51 och under VT23 till veckorna 6-13. Det finns möjlighet att göra VFU i närheten av hemorten. Läs mer om VFU här [www.hig.se/vfu](). Utbildningen ges på distans med 1-2 träffar per termin på Högskolan i Gävle.

Efter utbildningen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen i matematik för högstadiet. Därmed kan du söka lärarlegitimation hos Skolverket och bli behörig lärare i matematik på högstadiet.

Examen

Ämneslärarexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2024

Antal platser: 6

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19651

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)