Gå till eugreenalliance
Sök

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har en sjuksköterskeexamen från ett land utanför EU/EES och Schweiz och som vill kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige. Efter det att du slutfört utbildningen med godkända betyg kan du ansöka om svensk legitimation som sjuksköterska hos Socialstyrelsen.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier, vilket innebär 60 högskolepoäng. Programmet innehåller teoretiska studier som bygger vidare på dina tidigare kunskaper. Utbildningen sker inom huvudområdet omvårdnad och består av åtta kurser med olika inriktningar. Du kommer bland annat studera sjuksköterskans arbetsområde inom svensk hälso- och sjukvård, vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom, farmakologi och läkemedelsberäkning samt etik och kommunikation. Därtill kommer den kliniska utbildningen där du ska utveckla din yrkesroll, ditt professionella förhållningssätt samt omsätta de kunskaper du fått i de teoretiska studierna i praktiken. Den kliniska utbildningen genomförs i form av klinisk färdighetsträning och klinisk examination, fältstudier respektive verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård, psykiatrisk vård, kommunal vård och omsorg samt inom områden där personer med komplexa omvårdnadsbehov vårdas.

Efter utbildningen

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.

Examen

Ingen examen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Vårtermin 2024
Normal
2024 - 2025

Antal platser: 10

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-29322

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)