Gå till eugreenalliance
Sök

Är du intresserad av juridik och samhällsbyggnad? Vill du kombinera ekonomi och juridik med teknik och samhällsplanering för att kunna spela en viktig roll i framtidens hållbara samhällsbyggande? I så fall är Lantmätarprogrammets ekonomisk/juridiska inriktning något för dig.

Om utbildningen

Studierna på den ekonomisk/juridiska inriktningen siktar mot att du ska kunna tillämpa lagar, bestämmelser och regler som berör fastigheter för att skapa en effektiv och ändamålsenlig markanvändning. Du lär dig vad som ingår i en fastighet, hur den kan användas och vem som på olika sätt kan ha rätt till den. Du lär dig också fastighetsvärdering, utveckling av fastigheter och fastigheters betydelse för samhällsbyggnadsprocessen och samhällsutvecklingen.

Förutom fastighetsekonomi och fastighetsjuridik läser du bland annat samhällsplanering, GIS och mätningsteknik. Det ger utbildningsprogrammet en unik bredd och dig den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Undervisningen sker genom föreläsningar, projektarbeten, rapportskrivning, seminarier, övningar, laborationer och fältarbeten. Flera kurser har praktiska moment som genomförs utomhus. Vid flera tillfällen under utbildningen kommer du att möta representanter från arbetsmarknaden genom gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten.

Under utbildningen kommer du allt eftersom att få tillämpa dina nya kunskaper inom juridik och samhällsbyggnad, vilket avslutas med ett examensarbete där du undersöker en aktuell fråga inom ämnesområdet.

Efter utbildningen

Det finns ett stort behov av kompetens inom fastighetsjuridik, fastighetsekonomi och fastighetsutveckling. Framtida samhällsbyggande medför nya utmaningar som urbanisering, klimatanpassning och digitalisering, vilket gör att behovet av kompetens inom lantmäteriområdet förväntas växa.

Genom Lantmätarprogrammets ekonomisk/juridiska inriktning får du spetskompetens för en framtida yrkesroll som till exempel förrättningslantmätare, lantmätare, mark- och exploateringsingenjör, markförvaltare eller fastighetskonsult.

Du kan få arbete vid exempelvis statliga myndigheter (som Lantmäteriet och Trafikverket), kommunala lantmäterimyndigheter, kommuner, skogs- och fastighetsbolag samt konsultföretag. Det finns även goda möjligheter att bli egen företagare.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1 b eller 1a1+1a2

Mer information

Utbildningsplan Pdf, 18 kB.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)