Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur Lantmätarprogrammet är kopplat till de globala målen.

Hållbara städer och samhällen är en aktuell fråga eftersom den snabba urbaniseringen ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Under utbildningen lär du dig hur fastigheter kan bildas för att långvarigt möta våra behov och hur geodata kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Det kan handla om allt ifrån byggnation, VA, översvämningsmodellering, trygghet, trafikplanering, avfallshantering till integration.

Klimatförändringarna är ett verkligt hot och vi riskerar att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle resultera i mycket allvarliga konsekvenser för hela vår civilisation. Under utbildningen lär du dig reglerna kring samspelet mellan enskilda och allmänna intressen, vilket främjar den hållbara samhällsutvecklingen. Geodata med rätt kvalitet och geodetisk infrastruktur är i detta sammanhang en förutsättning för att kommuner och myndigheter ska kunna bestämma och analysera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Att tillgodose mänsklighetens behov utan att skada ekosystemen och den biologiska mångfalden är en utmaning som är kritisk för vår överlevnad. Under utbildningen får du lära dig om markanvändning och hur svensk lagstiftning kan användas för att skydda den biologiska mångfalden samt hur lagen säkerställer nyttjande av ekosystemtjänster.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)