Gå till eugreenalliance
Sök

Lantmätarprogrammet 180 hp

Vill du spela en viktig roll i framtidens hållbara samhällsbyggande? Är du intresserad av att kombinera juridik och teknik? Vill du jobba med fastigheter, GPS, digitala kartor och geografisk information (geodata)? Vill du ha möjlighet
att arbeta både utomhus och inomhus? Då är du välkommen till Lantmätarprogrammet.

Studier på Lantmätarprogrammet ger dig en bred utbildning inom ett spännande område i stark utveckling. Du läser en intressant blandning av teknik och juridik som behandlar hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé och planering till genomförande och förvaltning. Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du framförallt att studera ämnen inom lantmäteri‐ och geodataområdet som är viktiga för ett hållbart samhällsbyggande. Den snabba utvecklingen när det gäller digitalisering, klimatanpassning och hållbart samhällsbyggande gör att efterfrågan på din kompetens efter genomförd utbildning är stor.

Programmets inriktningar

Ekonomisk/juridisk inriktning
Här studerar du framförallt ämnen som fastighetsekonomi, fastighetsrätt och
fastighetsbildning, men även samhällsplanering, mätningsteknik och GIS (geografiska
informationssystem). Här lär du dig om rättigheter i fastigheter och om samhällets lagar och praxis inom markanvändning och exploatering.

Teknisk inriktning
På den här inriktningen läser du ämnen som kart‐ och mätningsteknik, GIS, fotogrammetri och laserskanning. Det kombineras med kurser inom samhällsplanering och fastighetsbildningsteknik. Här lär du dig om insamling, bearbetning, analys och presentation av geodata (geografisk information) med hjälp av mätinstrument som GPS, totalstation, laserskanner och drönare.

Aktuell och relevant utbildning i samverkan med näringslivet

Lantmätarprogrammet utvecklas efter samhällets behov i nära samarbete med branschen. I Gävle är Lantmäteriet en stor arbetsgivare och här finns även flera ledande företag inom lantmäteri‐ och geodataområdet. Under utbildningen kommer du att komma i kontakt med näringslivet bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar och projektarbeten. Du kan vara säker på att din kompetens blir efterfrågad.

Utbildning för en hållbar samhällsutveckling

Med dina kunskaper bidrar du till samhällsnyttan och till att framtidssäkra en hållbar utveckling och bidrar också till att nå FN:s globala mål.

Hållbara städer och samhällen.

Bekämpa klimatförändringarna.

Ekosystem och biologisk mångfald.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)