Gå till eugreenalliance
Sök

Lantmätarprogrammet Teknisk inriktning 180 hp

Är du intresserad av teknik och samhällsbyggnad? Vill du kombinera mätningsteknik och GIS med juridik och samhällsplanering för att kunna spela en viktig roll i framtidens hållbara samhällsbyggande? I så fall är den tekniska inriktningen på Lantmätarprogrammet något för dig.

Om utbildningen

På Lantmätarprogrammets tekniska inriktning studerar du framför allt insamling, hantering, analys och visualisering av geodata (lägesbunden information). Studierna är inriktade mot mätningsteknik och GIS (Geografiska informationssystem). Du kommer att få en gedigen teoretisk grund samtidigt som du kommer att arbeta mycket praktiskt med de mätinstrument och programvaror som används i branschen. Du lär dig att använda GPS, totalstation (mäter vinklar och avstånd) samt laserskanner och att göra mätning i digitala bilder från drönare samt flyg- och satellitbilder. Du kommer också att genomföra analyser av geodata, exempelvis göra en ruttplanering eller en översvämningskartering.

Utöver de tekniska ämnena läser du flera andra ämnesområden, bland annat samhällsplanering och fastighetsbildning. Du får goda kunskaper inom bland annat lagar och regler som berör fastigheter och detaljplanering. Det ger utbildningsprogrammet en unik bredd och dig den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Undervisningen sker genom föreläsningar, projektarbeten, rapportskrivning, seminarier, övningar, laborationer och fältarbeten. Många kurser har praktiska moment som genomförs utomhus. Vid flera tillfällen under utbildningen kommer du att möta representanter från arbetsmarknaden genom gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten.

Under utbildningen kommer du allt eftersom att få tillämpa dina nya kunskaper inom teknik och samhällsbyggnad, vilket avslutas med ett examensarbete där du undersöker en aktuell fråga inom ämnesområdet.

Efter utbildningen

Det finns ett stort behov av kompetens inom insamling, hantering, visualisering och analys av geodata. Framtida samhällsbyggande medför nya utmaningar som urbanisering, klimatanpassning och digitalisering, vilket gör att behovet av arbetskraft inom dessa områden förväntas växa.

Genom Lantmätarprogrammets tekniska inriktning får du spetskompetens för en framtida yrkesroll som till exempel mätningsingenjör, GIS-ingenjör, kart- och mätningstekniker, lantmäteriingenjör, geodatahandläggare, BIM- och geodatasamordnare.

Du kan få arbete vid exempelvis statliga myndigheter (som Lantmäteriet och Trafikverket), kommunala lantmäterimyndigheter, kommuner och konsultföretag som Metria, Sweco och WSP. Det finns också goda möjligheter att bli egen företagare.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19906

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)