Gå till eugreenalliance
Sök

Maskiningenjör, Co-op 180 hp

Maskiningenjörsutbildningen är genom sin bredd en bra plattform för en lång rad befattningar inom de flesta branscher. Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell högskoleingenjörsutbildning på tre år eller med Cooperative Education, Co-op, som omfattar fyra år. Du får lära dig de senaste hjälpmedlen för produktutveckling och produktion. Detta kombinerat med goda beräknings­kunskaper och god kunskap om logistik och kvalitetsfrågor gör maskiningenjören mycket efterfrågad på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en helhetssyn på produktframtagningsförloppet ”från grundidé till färdig produkt”. Med modern teknologi lär du dig att utveckla, konstruera och producera produkter. Till ditt förfogande finns avancerade datahjälpmedel som till exempel:

  • Ett av marknadens mest effektiva CAD-system för konstruktion och ritningsgenerering.
  • FEM-program för hållfasthetsanalyser.

Genom studiebesök, företagsanknutna studieuppgifter, projektarbeten och examensarbetet får du en bra inblick i ingenjörens vardag och arbetssituation. Många av regionens företag och organisationer visar ett aktivt intresse för ingenjörsutbildningen. Under studierna kommer du att läsa maskinteknik, industriell ekonomi och matematik. I utbildningen ingår projektkurser där uppgifterna hämtas från arbetslivet. Genom detta får du träning i att arbeta i projekt, som är mycket vanligt i arbetslivet, och de olika befattningar som finns i projektgrupper. Undervisningen bedrivs i form av projektarbeten, föreläsningar, laborationer och seminarier. Laborationerna genomförs i Högskolans moderna laboratorium för teknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som i regel görs på ett företag och är ett viktigt steg ut i arbetslivet.

CO-OP - ARBETSLIVSERFARENHET REDAN UNDER STUDIETIDEN!
Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på ett företag gynnar både dig som student, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap. Som student får du även nyttig arbetslivserfarenhet om vad det kommande arbetslivet innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder på vardera tio veckor vilket innebär en sammanlagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du via platsannonser från de företag som Högskolan samarbetar med eller så ordnar du en Co-op-plats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garantera dig en plats på något av de företag som är knutna till Högskolan. Det är företaget som avgör om din ansökan och intervju leder till en anställning.

Om du är intresserad av Co-op så kommer du att få mer information innan du väljer studieformen under din första termin.

Efter utbildningen

Maskiningenjörer verkar inom en bred arbets­marknad. Ett stort behov finns inom såväl traditionell tillverkningsindustri som inom olika konsult- och försäljningsföretag. Efter examen kan du t.ex. arbeta med produkt- och produktionsutveckling, konstruktion, materialutveckling, produktionsberedning, försäljning, logistik och kvalitetsteknik. Att vara projektledare är en vanlig befattning. Flera av de studenter som examinerats på programmet har fortsatt studera vidare på ett masterprogram. Du får mer information om detta under studiernas gång.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2027

Antal platser: 25

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19108

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)