Gå till eugreenalliance
Sök

Wimanska priskommitténs motivering

Här kan du läsa talet och motiveringen som Ulrika Lindstrand, förbundsordförande i Sveriges ingenjörer presenterade när Wimanska priset delades ut i november. Det är en fin sammanfattning av examensarbetet och visar den innovation som gav Hannes och Martin priset.

Martin Larsson och Hannes Olsson intervjuas efter att ha mottagit Wimanska priset för sitt examensarbete.

Martin Larsson och Hannes Olsson intervjuas efter att ha mottagit Wimanska priset för sitt examensarbete.

Wimanska priskommitténs motivering

Svarvning av material med hög precision är centralt inom tillverkningsindustrin. I svarvarna används vanligen stöddockor av olika storlekar för att säkra materialet som bearbetas och därmed öka stabiliteten och precisionen.

Martin Larsson och Hannes Olsson från Högskolan i Gävle har i sitt examensarbete optimerat och utvecklat nya koncept för stöddockor med målet att utöka dockornas grepp- och användningsområden. Det leder till många fördelar: färre olika stöddockor behövs, mindre svarvar kan bearbeta större stycken, ledtider kan kortas, och sammantaget till förbättrade och kommersiellt starkare produkter.

Arbetet visar prov på en rik och väl balanserad tillämpning av olika ingenjörsmetoder för framgångsrik produktutveckling inom industrin. Förutom användbarhet, hållfasthet och teknisk prestanda så tas hänsyn till ett större sammanhang av marknad, konkurrerande teknologi, produktens komplexitet, kompatibilitet med nuvarande system samt tillverkningsvänlighet.

Olika optimeringsmetoder används i en matematisk modell för att förbättra nuvarande konstruktioner utifrån givna funktionskrav. För att skapa nya konstruktioner så genomförs först en omvärldsanalys där både konkurrenters produkter och publika patent undersöks. Med denna som bakgrund skapas ett flertal idéer och koncept i en expertgrupp av sju personer med olika kompetenser. Till sist utvärderas och förfinas koncepten genom beslutsmatriser och optimering.

Presentationen är genomgående tydlig, ingenjörsmässig och väl disponerad med rätt nivå på det material som tagits med. Genom att instruktivt tillgängliggöra de modeller och metoder som implementerats i kod så underlättas reproducerbarhet och fortsatt utveckling.

Martin Larsson och Hannes Olssons examensarbete landar i ett förslag på ny stöddocka som ökar greppområdet med 23%, ett klart exploaterbart framsteg i utvecklingen och en tydlig marknadsledande nivå med kommersiella fördelar!

Stockholm i augusti 2022, Wimanska priskommittén 2022

Ulrika Lindstrand, Förbundsordförande i Sveriges ingenjörer läste upp tal och motivering när Wimanska priset delades ut i november 2022.

Ulrika Lindstrand, Förbundsordförande i Sveriges ingenjörer läste upp tal och motivering när Wimanska priset delades ut i november 2022.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)