Gå till eugreenalliance
Sök

Studentprojekt och laborationer

En viktig del i maskiningenjörsutbildningen är kontakterna med arbetslivet och den kommande arbetsmiljön. Det sker i form av studentprojekt och laborationer. Här kan du läsa mer om projekt som studenter deltagit i och hur laborationerna går till.

Projektarbete i samverkan med Enerco

En grupp studenter utförde ett projektarbete i samverkan med företaget Enerco som konstruerar och säljer slaggvagnar. Företaget ville utveckla lyftanordningen till slaggvagnarna för att få en större lyftkapacitet, vilket blev studenternas uppgift.

Genom kreativitet och de kunskaper studenterna fått under studietiden togs en ny lyftanordning fram som gjorde det praktiskt möjligt att lyfta 100 ton mot tidigare 50 ton som Enercos största modell av slaggvagnen klarar av.

Artikel om projektet på Enercos hemsida

Utredning avvattningspressar

Vid papperstillverkningsprocessen, på Billerud Korsnäs, används avvattningspressar för att reducera vattenhalten i pappersmassan. Företaget har haft problem med dessa pressar eftersom axelbrott och havererade mantelplåtar orsakade stopp i tillverkningen. En grupp maskiningenjörsstudenter utredde och analyserade varför dessa gick sönder.

Responsen från företaget var mycket positiv efter att studenterna redovisat sitt resultat vilket tydde på att studenterna lyckats bra med sitt projektarbete.

Mätutrustning för läggning av betongslipers

Projektet gick ut på att ta fram en mätningslösning vid slipersläggning. Slipers är de betongklossar som tågrälsen vilar på. Företaget Rosenqvist Rail AB ville ersätta manuell mätning (personer som mäter med måttstock) vid slipersläggning med en automatisk mätanordning.

Slutresultatet blev en produkt för avståndsmätning genom att använda ultraljudsteknik. Produkten består av två delar, en del som gör avståndsmätningar, den andra delen signalerar maskinföraren.

Trimbord för hundar

Dagens hundtrimbord är dyra och opraktiska. Går det att tillverka ett bord tänkt för hundtrimning med en högre standard än de som idag finns på marknaden, och till ett mer förmånligt pris? Detta var frågeställningarna som de förstaårsstunderna formulerade för sitt projekt. Syftet var att utveckla ett hundtrimbord som ska kunna konkurrera på marknaden.

Detta projekt behandlar ämnet produktutveckling i syfte att väva samman de inledande momenten i kursen Produktutveckling och Produktionssystem, med en projektbaserad studieform. Vi har som studenter utvecklats i konsten att arbeta i projekt där vi sett vikten av en väl sammansatt grupp där ambitioner, mål och ansvarsfördelning klargjorts. Här har vi fått en första inblick i hur det går till att ta fram en ny och bättre produkt.

Laborationer är en viktig del i utbildningen

För att få förståelse över produktionstekniken är laborationer viktiga inslag i utbildningen. Redan under den inledande kursen får studenterna möjlighet att besöka maskinlabbet. Att få göra något praktiskt brukar vara uppskattade inslag i undervisningen. För vissa studenter är det första gången de kommer i kontakt med t.ex. en fleroperationsmaskin.

CAD är ett viktigt verktyg när det gäller att konstruera olika produkter. Du som student får under den första terminen lära dig grunderna i ritteknik, för att sedan ta dig an olika uppgifter vid konstruktion och måttsättning i CAD.

Laborationer i maskinverkstaden

Idag finns allt från traditionella svarvar, borrar, fräsar till mer högteknologiska maskiner som 3D-skrivare för prototypframtagning och 5-axliga fleroperationsmaskiner i vår maskinverkstad. Som blivande maskiningenjör är det viktigt att känna till vilka olika tillverkningsmetoder det finns.

Student vid femaxlig fleroperationsmaskin.

En femaxlig fleroperationsmaskin som studenter vid Maskiningenjörsprogrammet får lära sig att programmera under utbildningen.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)