Gå till eugreenalliance
Sök

Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

Utbildningen riktar sig till människor med allmänt miljöintresse som vill veta mer om hur miljöanpassad teknik kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Programmet kan läsas som en traditionell högskoleutbildning som leder till högskoleingenjörsexamen på tre år eller med Cooperative Education (Co-op) som omfattar fyra år.

Om utbildningen

I högskoleingenjörsprogrammet ”Miljöingenjör (Co-op), 180hp” har stor vikt har lagts vid att man med hjälp av bedömningsmetoder och verktyg kunna identifiera miljörelaterade problem och formulera lösningar som tar hänsyn till människors förutsättningar och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Programmet omfattar 180 högskolepoäng och leder till högskoleingenjörsexamen.

CO-OP - ARBETSLIVSERFARENHET REDAN UNDER STUDIETIDEN!
Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på ett företag gynnar både dig som student, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap. Som student får du även nyttig arbetslivserfarenhet om vad det kommande arbetslivet innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder på vardera tio veckor vilket innebär en sammanlagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du via platsannonser från de företag som Högskolan samarbetar med eller så ordnar du en Co-op-plats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garantera dig en plats på något av de företag som är knutna till Högskolan. Det är företaget som avgör om din ansökan och intervju leder till en anställning.

Om du är intresserad av Co-op så kommer du att få mer information innan du väljer studieformen under din första termin.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som miljöingenjör eller miljökonsult inom den kommunala och privata sektorn. Framtida arbetsgivare kan vara kommunala bolag, inom industrin eller på konsultföretag.

Utbildningen ger behörighet till fortsatta studier på magister-/masterutbildning på Högskolan i Gävle och flera andra lärosäten inom Sverige.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2026

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19109

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)