Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur programmet Miljöingenjör (Co-op) är kopplat till de globala målen.

Utbildningen vilar på miljöteknisk grund och tre av FN:s globala mål är centrala:

  • Rent vatten och sanitet för alla
  • Hållbar energi för alla
  • Hållbar konsumtion och produktion.

Det innebär att miljöaspekten tas med i alla delar - allt från produkter och system till processer och tjänster. Det ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar och ger dig stora möjligheter att påverka utvecklingen i rätt riktning utifrån ett miljöperspektiv.

Vatten är en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Du lär dig om hur miljöanpassad teknik kan bidra till ökad återanvändning, förbättrad vattenkvalitet och avloppsrening samt skydda de vattenrelaterade ekosystemen.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av världens utmaningar. Du lär dig, utifrån system- och miljöaspekter, om olika typer av förnybar energi. Med ingenjörsfärdigheter som modellering, optimering och simulering lär du dig att visualisera hur system bidrar till att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion är nödvändig för att minimera negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. Du lär dig kunskaper och verktyg för att kunna utveckla och implementera cirkulära lösningar, produkter och tjänster för en omställning av samhället i en mer cirkulär riktning.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)