Gå till eugreenalliance
Sök

Lärarintervjuer

Här kan du läsa intervjuer med några av lärarna på programmet Miljöstrateg.

Anna Högberg

Anna Högberg

Gör på Högskolan: Adjunkt och biträdande
utbildningsledare för programmet Miljöstrateg

Läs hela intervjun med Anna

Karl Hillman

Gör på Högskolan: Docent och ämnesansvarig
för området miljövetenskap och
utbildningsledare för programmet Miljöstrateg

Läs hela intervjun med Karl

Karl Hillman
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)