Gå till eugreenalliance
Sök

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180 hp

Som miljövetare belyser du miljöproblem från olika håll. På Högskolan i Gävle sträcker sig miljövetenskap därför över flera ämnesområden. Vi kombinerar miljöteknik, miljöpsykologi och samhällsplanering. Denna blandning är helt unik vid svenska lärosäten. Vi behöver förstå hur vårt beteende kan hindra, men också vara en förutsättning för en hållbar förändring av teknik och samhälle.

Om utbildningen

När du läser till miljövetare får du en kandidatexamen i miljövetenskap, men utbildningen innehåller så mycket mer än så. Du kommer inom ämnet miljöpsykologi lära dig förstå hur vi människor påverkas psykologiskt av varandra och den miljö vi verkar i och även förstå hur miljön påverkas av oss människor. Ett centralt tema är miljöbedömning där fokus ligger på olika delar av den byggda miljön som byggnader, energisystem, transporter och infrastruktur, samt produktion och konsumtion av övriga varor och tjänster. Du läser också kurser inom samhällsplanering, ekonomi och juridik. Programmet innehåller tre större projektkurser som ger möjlighet till såväl breddning som fördjupning inom miljöområdet. I flera kurser läser du tillsammans med blivande ingenjörer och du kommer även träna på att arbeta tillsammans i projektform, och att presentera ditt arbete muntligt och skriftligt.

Online programmet förmedlas via internet och lärplattformen Canvas. Det innebär att du kan läsa hemifrån eller vid ett lokalt Lärcentrum. All undervisning sker online, där det kommer finnas en blandning mellan tillgängliga förinspelade föreläsningar och schemalagda föreläsningar. Alla föreläsningar kommer inte att finnas inspelade utan ges under schemalagd tid via zoom.
Det kommer att förekomma ca 1-3 obligatoriska träffar per termin då examinerande moment kommer att genomföras på plats i Gävle.
Alla kurser har gemensamma föreläsningar och examinerande moment för både studenter som läser på campus och de som läser på distans. Majoriteten av kurserna har skriftlig salstentamen vilka du kan skriva vid universitet/högskola eller lokalt lärcentrum nära din hemort. Övriga kurser examineras via internet. Studenter ansvarar själva för att hitta en godkänd tentamensplats. Mer information hittar ni här: https://hig.se/Ext/Sv/Student/Dina-studier/Tentamen/Tentamen-pa-annan-ort.html


CO-OP - ARBETSLIVSERFARENHET REDAN UNDER STUDIETIDEN!
Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på ett företag gynnar både dig som student, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap. Som student får du även nyttig arbetslivserfarenhet om vad det kommande arbetslivet innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder på vardera tio veckor vilket innebär en sammanlagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du via platsannonser från de företag som Högskolan samarbetar med eller så ordnar du en Co-op-plats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garantera dig en plats på något av de företag som är knutna till Högskolan. Det är företaget som avgör om din ansökan och intervju leder till en anställning.

Om du är intresserad av Co-op så kommer du att få mer information innan du väljer studieformen under din första termin.

Efter utbildningen

I takt med att vi ställs inför allt större miljöutmaningar så kommer också behovet av dig som miljövetare att stiga. Miljö- och hållbarhetsfrågor har blivit strategiskt viktiga inom alltfler verksamheter. Det finns också ett generellt behov av att höja miljökompetensen inom våra kommuner. Din framtida arbetsplats kan vara hos såväl stora som medelstora företag, konsultbolag, organisationer eller inom offentlig sektor - både på lokal, regional, nationell och global nivå. Våra miljöproblem är globala, och det är även din arbetsmarknad.

Det finns en mängd framtida arbetsroller med koppling till hållbar utveckling. Några vanliga tjänster är miljöstrateg, miljöinspektör, miljökonsult, miljöchef, hållbarhetschef, miljösamordnare, miljöutredare eller handläggare.

Du kan efter examen fortsätta studera på avancerad nivå med möjlighet till forskarstudier.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2027

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19107

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2027

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19110

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)