Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur programmet Miljövetenskap – teknik, beteende och samhälle (Co-op) är kopplat till de globala målen.

De tre globala mål som utbildningen har starkast koppling till är:

  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringar

I takt med ökad befolkning så växer behovet att skapa mer hållbara städer. Hållbar stadsutveckling omfattar många delar och det du främst lär dig i programmet är effektiva och hållbara transporter, betydelse av ekosystemtjänster samt hur vi kan skapa social-ekologisk resiliens. Du lär dig, utifrån ett systemperspektiv, se samband och verkan inom ett system och hur systemet kan bidra till att uppnå en hållbar stadsutveckling samt dess konsekvenser.

Omställningen till en hållbar konsumtion och produktion är nödvändig för att minska negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. I programmet får du kunskap och verktyg för att kunna ta de beslut som behövs för att öka vår resurshushållning och för att samhället ska uppnå en cirkulär ekonomi. Verktyg där du dels gör miljö­bedömningar på produkter och tjänster men även kunskaper som ger dig förståelse för vad som motiverar beteendeförändringar.

Målet bekämpa klimatförändringar är övergripande i hela programmet. Det mesta du lär dig på programmet kan användas i arbetet med att minska människans påverkan på klimatet. Inom miljöteknik ges kunskaper kring tekniker såsom återvinning, energi samt transporter och hur dessa påverkar miljö och klimat. Tillsammans med kunskaper inom miljöpsykologi tillhandhålls verktyg som hjälper dig att ta beslut som gynnar omställningen till minskad klimatpåverkan.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)