Gå till eugreenalliance
Sök

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp

Hjälp andra att må bra på jobbet! Personalen är en organisations viktigaste tillgång. Att jobba med personal- och arbetsmiljöfrågor och medverka till att utveckla både med­arbetare och organisationer gör dig till en viktig del av varje arbetsplats och av en hälsosam, positiv samhälls­utveckling.

Nyckelroll för människan i arbetslivet

Medarbetares kompetens, engagemang och välmående är avgörande för organisa­tioners framgång, och med en bred kompetens om människan i arbetslivet har du som personalvetare en nyckelroll på många arbetsplatser. Under utbildningen har du regelbunden kontakt med yrkesverksamma inom HR-området genom arbetslivs­anknutna examinationsuppgifter, fältstudier och gästföreläsningar, och du får därmed värdefulla kunskaper och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

En kompetens som efterfrågas mer och mer

När HR-funktionen får en allt viktigare position inom både näringsliv och offentlig sektor ökar också behovet av personer med utbildning inom strategiska personalfrågor. Utbildningen till personalvetare ger dig en bred kompetens och därigenom en god beredskap att möta utmaningar som du som personalvetare kan ställas inför i din kommande yrkesroll.

Från rekrytering till arbetsmiljö

Efter examen kan du arbeta med ett brett spektrum av operativa och strategiska arbetsuppgifter - från rekrytering, kompetensutveckling och organisationsutveckling till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du får också en filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudämne och behörighet till studier på avancerad nivå, till exempel till Masterprogram i arbetshälsovetenskap.

Urvalsgrupp för dig med arbetslivserfarenhet

30 % av platserna reserveras för behöriga sökande med minst två års arbetslivs­erfarenhet. Platserna i denna grupp meritvärderas baserat på betyg.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)