Gå till eugreenalliance
Sök

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp

Tycker du om att arbeta med människor och är intresserad av ämnen som psykologi, sociologi, företagsekonomi och juridik?
Personal- och arbetslivs­programmet ger dig en bred samhällsvetenskaplig utbildning samt ett yrke som personalvetare.

Om utbildningen

PA-programmet är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning som leder till en filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudområde samt förbereder dig för arbete som personalvetare. Programmet ger dig en bred kompetens i samhällsvetenskap samt en fördjupad kompetens inom området psykologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor.

PA-programmet har nyligen reviderats och en ny utbildningsplan gäller fr.o.m. Ht-21.

Utbildningen består av sex temaområden där varje tema om­fattar cirka 30 högskolepoäng. Dessa huvud­teman avspeglar på olika sätt områdena individ, organisation och arbetsliv:

Tema 1. Psykologiska grunder
Tema 2. Juridik och företagsekonomi med arbetslivsprofil
Tema 3. Psykologiska metoder och arbetsliv
Tema 4. Hållbart arbetsliv
Tema 5. Personalvetenskapliga tillämpningsområden
Tema 6. Vetenskapligt arbete

Tema 1 introducerar dig till utbildningen och yrkesområdet, ger dig grundläggande kunskaper om psykologiska teorier samt behandlar individen med koppling till personal- och arbetslivsfrågor.
Tema 2 och 5 ger dig en grundläggande kunskap i arbetsrätt och företags- och personalekonomi och under tema 5 ges även kursen HR-arbete på strategisk och operativ nivå. Under tema 3 ingår kurserna Psykologiska forskningsmetoder och Personlighet och arbetspsykologisk testning. Temat Hållbart arbetsliv behandlar sociologi, ledarskap och kommunikation samt arbetsmiljö och hälsa. Under tema 6 ges metodkunskaper och möjlighet till fördjupade och tillämpade studier av personalarbetets innehåll. Temat avslutas med ett vetenskapligt examensarbete inom det personal- och arbetsvetenskapliga området.

PA-programmet startar en gång per år, under höstterminen.

Efter utbildningen

Behovet av utbildad personal som ansvarar för personalfrågor inom offentlig och privat verksamhet ökar. Som personalvetare kan du bl.a. arbeta med rekrytering, personalplanering, löne- och förhandlingsfrågor, arbetsmiljö och information, personalutbildning och personal- och organisationsutveckling på en chefs- eller mellanchefsnivå. Med en filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudämne får du också behörighet till studier på avancerad nivå, t.ex. till masterprogrammet i arbetshälsovetenskap (https://hig.se/VAAHM)

Examen

Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2027

Antal platser: 65

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19806

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)