Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur Samhällsplanerarprogrammet är kopplat till de globala målen.

Utbildningen är främst kopplad till tre av FN:s globala mål:

  • Minskad ojämlikhet
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringarna

Minskad ojämlikhet

Samhällsfunktioner för alla är viktigt när det diskuteras åtgärder för t.ex. framtida bostadsförsörjning och segregationsfrågor men även hur t.ex. medborgarinflytande utförs så att alla får tillgång till planeringen av framtidens samhälle.

Du får kunskaper i samhällsgeografi för att förstå samhällets utgångspunkt och du får färdigheter i att genomföra analyser t.ex. med statistik och GIS och genom interaktion med människor. Du får skapa planer och framtidsvisioner för att uppnå målet om att minska ojämlikhet i samhällsbyggandet genom den fysiska planeringen.

Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen är ett måste om vi tillsammans ska uppnå en motståndskraftig och hälsosam framtid. Analyser och utformningen av det existerande och det framtida samhället behövs för att genomföra åtgärderna för en hållbar utveckling.

Du får kunskaper om samhällsfunktioners historia och nutid för att förstå utgångspunkten för förändring; t.ex. hur planeringsteorier spelar en viktig roll i skapande av den existerande strukturen och hur de kan bidra till den mycket nödvändiga förändringen. Du får färdigheter i geografiska analysverktyg som statistik och GIS för att analysera platser och händelser och hur du planerar och visuellt gestaltar en framtidsvision genom t.ex. plandokument och geovisualisering.

Bekämpa klimatförändringar

Skyfallet i Gävle augusti 2021 är ett bra exempel på konsekvenserna av samhällsfunktioner som inte är anpassade till naturkatastrofer och naturolyckor, men även mindre sådana kan stoppa samhällsfunktioner. Vi måste inte bara bekämpa klimatförändringar utan också stärka motståndskraften och anpassningsförmågan i samhället, dvs. resiliens.

Du får kunskaper om naturgeografi och sambandet mellan samhället och naturen, som ger dig förmågan att förstå orsakerna bakom t.ex. naturrisker och hur det kan tillämpas i plandokument. Du får färdigheter i att analysera och planera genom avancerade GIS-analyser, så du kan synliggöra händelser och nödvändiga åtgärder för förändring för allmänheten. En viktig åtgärd är t.ex. att återkoppla samhället till olika ekosystemtjänster, så naturen åter blir en naturlig del av samhällets och särskilt stadens ekosystem.

Välkommen att bli geograf och samhällsplanerare för framtidens hållbara samhälle!

Läs mer om FN:s globala mål här.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)