Gå till eugreenalliance
Sök

VFU - Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser.

FAQ

Här hittar du svar på dina frågor om vfu för sjuksköterskeprogrammet.

Vad är verksamhetsförlagd utbildning?

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en del av sjuksköterskeprogrammet och innebär att du som student tillbringar utbildningsperioder av olika längd på arbetsplatser inom ditt kommande yrkesområde.

Syftet med verksamhetsförlagd utbildning är att studenter får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i enlighet med vad de nationella examensmålen föreskriver.

Verksamhetsförlagd utbildning ingår i tre av programmets kurser. Dessutom ingår fältstudier inom olika verksamhetsområden. Övningar av olika slag som också räknas som en del av den kliniska utbildningen genomförs i högskolans metodövningsrum som förberedelse för den verksamhetsförlagda utbildningen. Den verksamhets­förlagda utbildningen sker i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och olika vårdverksamheter inom Region Gävleborg, kommunerna i Gävleborgs län och inom privat verksamhet i länet. Om du tillhör studieort Norrtälje så har du din VFU i Norrtälje Kommun. På den verksamhetsförlagda delen av sjuksköterskeprogrammet förväntas du gå enligt handledarens schema, dvs. tidiga morgnar och sena kvällar.

Handledning säkerställer kvalitet under verksamhetsförlagd utbildning. En pedagogisk modell som mer och mer tillämpas innebär att studenter arbetar i par i s.k. kamratlärande eller peerl earning. Det innebär att två studenter lär av och med varandra och med stöd av handledare. Handledning där bara en student handleds av en handledare förekommer också.

När i programmet ligger den verksamhetsförlagda utbildningen?

Termin 2: Verksamhetsförlagd utbildning sker på något av sjukhusen som är knutna till HiG, det vill säga Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Norrtälje och i Sandviken, under 6 veckor och inom antingen medicinsk eller kirurgisk verksamhet.

Till medicinsk verksamhet räknas t.ex. hjärtavdelning, strokeavdelning och lungavdelning. Till kirurgisk verksamhet räknas t.ex. kirurgavdelning och ortopedavdelning. Utbildningstiden är ca 30 timmar/vecka beroende på hur handledare arbetar. Du kommer vanligtvis att gå dagar, kvällar och helger det vill säga följa handledares schema. En morgontur innebär ofta att du börjar kl 6.45 och kvällstur innebär att du slutar kl 22.

Termin 4: Här kommer 15 veckor verksamhetsförlagd
utbildning uppdelad på olika verksamhetsområden. Det är 5 veckor på särskilt boende för äldre (vård och omsorg av äldre), 5 veckor inom
hemsjukvård/primärvård (hälsocentral/vårdcentral) och 5 veckor inom psykiatrisk verksamhet antingen på slutenvård på sjukhuset eller i någon öppen psykiatrisk verksamhet. Utbildningstiden är 30 timmar/veckan.

Termin 6: Här ingår 8 veckor verksamhetsförlagd, 1 vecka inom kommunal hemsjukvård och 7 veckor på något av våra sjukhus. Utbildningstiden är 30 timmar i veckan. Här går du också både dagar, kvällar och helger.

Var genomförs den verksamhetsförlagda utbildningen?

De studenter som börjar sin sjuksköterskeutbildning på höstterminen tillhör studieort Gävle vilket innebär att den största delen av den teoretiska utbildningen sker på Campus Gävle, dvs. på Högskolan i Gävle. Det innebär också att oavsett var du bor så kan du få göra din verksamhetsförlagda utbildning var som helst i Gävleborgs län (Gästrikland och Hälsingland). Länet är stort, och du kan t.ex. få göra din verksamhetsförlagda utbildning i norra Hälsingland fast du bor i Gävle. Vi försöker alltid att placera studenter så rättvist det går och det innebär att du kanske måste resa utanför Gävle området flera gånger.

De studenter som börjar sin sjuksköterskeutbildning på vårterminen tillhör någon av studieorterna Gävle, Hudiksvall, Bollnäs och Norrtälje. Det innebär också att du har den största delen av din verksamhetsförlagda utbildning på den studieort där du är antagen, men ibland kan det hända att du har din verksamhetsförlagda utbildning på annan ort än studieorten.

Högskolan i Gävle har inga egna utbildningsplatser utan vi får platser från verksamheten. Dessa platser kan variera i antal från termin till termin beroende på omständigheter inom de olika organisationerna som vi på Högskolan i Gävle inte råder över.

Är det möjligt att göra verksamhetsförlagd utbildning utanför Gävleborgs län?

All verksamhetsförlagd utbildning ska ske inom Gävleborgs Län på platser som du får tilldelad av VFU-ansvarig lärare på Högskolan i Gävle. Du får alltså inte ordna en egen plats eller göra din verksamhetsförlagda utbildning utanför länet. Vi strävar efter att ha en hög kvalitet på våra utbildningsplatser och har en god organisation uppbyggd för att säkerställa det.

Kan jag göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands?

I termin 4 finns möjlighet att göra hela eller delar av din verksamhetsförlagda utbildning i något av våra grannländer Finland (inkl. Åland), Norge eller Danmark. Högskolan i Gävle ingår i ett nätverk vilket garanterar att studenten får god kvalité sin verksamhetsförlagda utbildning.

Kan jag få ersättning för boende och resor?

Det utgår ingen ersättning för boende och resor i samband med vfu, det är något du får bekosta själv. Det enda du kan få ersättning för är att om du t.ex. bor i Gävle och har fått din placering på en hälsocentral på en liten ort i Hälsingland där det inte finns någon möjlighet i till boende utan du måste söka boende på annan ort, då kan du få ersättning för bussresor mellan den orten och din vfu-placering.

Är jag försäkrad under VFU-tiden?

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna omfattas av en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i Sverige och under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.
Med skoltid avses

  • All tid inom Högskolans lokaler och område, utom när vistelsen är föranledd av en aktivitet av fritidskaraktär ordnad av någon annan än Högskolan
  • All tid då studenten deltar i verksamhet i Högskolans regi
  • Tid då studenten vistas på en VFU-plats
Kan jag få förtur till verksamhetsförlagd utbildning på studieort
Hur ordnar jag boende på studieorten?

Om du behöver ordna boende på den ort där du har din vfu så har vi några tips här:

Även på Facebook och Blocket kan det finnas rum/lägenheter.

Du måste ordna ditt boende själv.

Hur nära VFU-perioden kan jag räkna med att få en VFU-placering?

Senast 3 veckor innan VFU-periodens start kan du få en vfu-placering, det beror på att verksamheten inte hinner ta fram schema och handledare. Det innebär att du måste vara behörig att gå kursen.

Vilka sjukhus och avdelningar kan jag göra min verksamhetsförlagda utbildning på?
Måste jag vaccinera mig mot Covid 19 för att få göra min vfu?

Hos vissa av de vårdgivare som Högskolan i Gävle samarbetar med för verksamhetsförlagd utbildning finns krav på att vårdpersonal med patientkontakt ska vara vaccinerad mot covid-19.

Detta krav gäller även studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning. Högskolan kan därför inte garantera att verksamhetsförlagd utbildning går att genomföra för den som väljer att inte vaccinera sig så länge vaccinationskrav kvarstår hos vårdgivarna. Exakta krav på exempelvis antalet doser eller tid sedan senaste dosen fastställs av respektive vårdgivare. För den som av dokumenterade medicinska skäl inte kan vaccinera sig så krävs ett läkarintyg, samt så kommer högskolan i samverkan med berörda vårdgivare att göra sitt bästa för att finna en fungerande lösning

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)