Gå till eugreenalliance
Sök

Socionomprogrammet 210 hp

Vill du vara den som gör skillnad? Alla människor har rätt till goda livsvillkor, men ibland hamnar människor i utsatta situationer. Du kan vara med och jobba för att minska de
sociala problem som uppkommer och för att ge stöd till de som behöver det.

Teori, praktik och personlig utveckling

I socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling. Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Socionomutbildningen är en professionsutbildning och vi ser att kontakten med fältet är ett viktigt inslag i programmet. Vi har idag en väl utvecklad samverkan med yrkesverksamma socialarbetare. Under utbildningen läggs också vikt vid personlig och professionell utveckling genom självreflektion och samverkan med studiekamrater och lärare.

En kompetens som efterfrågas mer och mer

Socionomer arbetar till exempel inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kriminal- och missbruksvård eller som kurator inom skola och sjukvård. Socionomer finns också inom privata organisationer som bedriver socialt arbete. Efterfrågan på socionomer är stor, framför allt beroende på kommande pensionsavgångar.

Studieortsbaserad distans

Utbildningen bedrivs på heltid och du ingår i en fast studiegrupp på den ort där du antas. Från och med höstterminen 2024 gäller följande studieorter: Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn, Norrtälje och Visby. Du förväntas närvara på din studieort 1–2 gånger i veckan samt upp till 5 tillfällen per termin närvara på Högskolan i Gävle vid examinationer och andra lektioner. Ett sådant tillfälle kan vara under en dag eller några dagar i följd.

Programmet ger dig också behörighet till studier på avancerad nivå.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Socionomprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en kurs inom programmet. VFU-kursen är en handledd kurs utanför Högskolan.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)