Gå till eugreenalliance
Sök

Socionomprogrammet 210 hp

Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer.
Utbildningen betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är framträdande i utbildningen.

Om utbildningen

Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildningen avslutas med påbyggnadsblocket det sista året. Den avslutande terminen består av kurser på avancerad nivå. I programmet ingår ämnen som bl.a. socialt arbete, social omsorg, sociologi, psykologi, organisation och ledarskap samt rättsvetenskap. I socialt arbete ingår verksamhetsförlagd utbildning där du kan integrera dina teoretiska kunskaper med praktiskt arbete med människor. Praktikplatser erbjuds inom Gävleborgs län.

Utbildningen bedrivs på helfart och du ingår i en fast studiegrupp vid lärcentra på den studieort där du antas. Du förväntas närvara på din studieort 1-2 gånger i veckan. Arbetet i din grupp på studieorten kan innebära föreläsningar via webbkonferens, obligatoriska grupparbeten, lärarledd handledning, seminarier m.m.

Aktuella studieorter fr.o.m. höstterminen 2023 är Gävle, Bollnäs, Hudiksvall och Söderhamn.

Introduktion av kurser sker i Gävle eller via distansöverbryggande teknik. Seminarier, examination och annan undervisning kan förläggas till Gävle upp till 12 gånger per termin. Mer i vissa kurser och mindre i andra. I Gävle får du möjlighet att möta hela din klass och ingå i andra konstellationer som ger nya perspektiv på det du har läst och arbetat med i din studiegrupp.

I undervisningen tillämpas problembaserat lärande vilket bl.a. innebär deltagande i studiegruppens arbetsuppgifter och att du tränas i att tillämpa och relatera teoretisk kunskap till det sociala fältets frågor och problemställningar.

Det problembaserade lärandet syftar bl.a. till att integrera vetenskapligt kunskapssökande med det sociala arbetets arbetssätt. Pedagogiken medger goda möjligheter för dig att bli förberedd för den kommande yrkesfunktionen. Stor vikt läggs vid att du utvecklar en empatisk förmåga för att kunna möta människor i utsatta livssituationer.


Du kan bedriva del av utbildningen utomlands, och utbildningen förbereder för vidare studier på magister-, master- och forskarnivå.

Efter utbildningen

Som socionom arbetar du t.ex. inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, som kurator, familjerådgivare, kriminalvården, social omsorg, inom missbruksvård, i ledande befattningar inom omsorg om äldre och funktionshindrade och med myndighetsutövning m.m. Frivilligorganisationer och den privata sektorn efterfrågar i allt större utsträckning socionomer.

Examen

Socionomexamen

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2028

Antal platser: 48

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19327

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2028

Antal platser: 12

Studieort: Hudiksvall

Anmälningskod: HIG-19323

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2028

Antal platser: 24

Studieort: Visby

Anmälningskod: HIG-19328

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2028

Antal platser: 12

Studieort: Bollnäs

Anmälningskod: HIG-19325

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2028

Antal platser: 12

Studieort: Norrtälje

Anmälningskod: HIG-19326

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2028

Antal platser: 12

Studieort: Söderhamn

Anmälningskod: HIG-19324

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)