Sök

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240 hp

Att läsa till högstadielärare och samtidigt jobba i skolan med lön, låter det för bra för att vara sant? Det är sant och är möjligt för dig som vill undervisa i matematik och teknik.

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av ämnena matematik
och teknik och vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 7-9. Utbildningen
går på 75 % studietakt, innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 5 år.
Samtidigt arbetar du i skolan 50 %.

Arbetsintegrerad utbildning - unik möjlighet

Arbetsintegrerad utbildning är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och kommunerna i vår region. Det innebär att du samtidigt som du läser programmet är anställd på en skola i en kommun. Du har en heltidsanställning där du jobbar 50 % och studerar 75 % av tiden. Ditt anställningsavtal förnyas varje år under förutsättning att du klarar dina studier och dina åtaganden i skolan.

Du anmäler dig till programmet via antagning.se. Parallellt med din anmälan till programmet så lämnar du in en ansökan till en tjänst i en kommun i regionen. För att gå arbetsintegrerad lärarutbildning måste du bli antagen till både utbildning och arbete.

De här kommunerna ingår i samarbetet:

  • Matematik, teknik och hur du lär ut

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap,
ämnesstudier inom matematik och teknik samt verksamhetsförlagd utbildning.
Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser
bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och
lärande, grupprocesser, ledarskap, betyg och bedömning. Ämnesstudierna ger dig
både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i ämnena.


Ämneslärarexamen = goda jobbchanser

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen som gör att du
kan ansöka om lärarlegitimation. Du blir behörig att undervisa i matematik och
teknik i årskurs 7-9 samt i årskurs 4-6.
Lärarbristen är stor på högstadiet. Med examen och lärarlegitimation har du stora möjligheter att få jobb som lärare i matematik och teknik.

Verksamhetsförlagd utbildning

I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att en del av din utbildning sker på en skola. Programmet innehåller sammanlagt 30 hp VFU fördelat i flera kurser. Du är vanligen knuten till samma partnerskola under hela utbildningen.

VFU Ämneslärarprogrammet


Ansök senast 15 mars

Inför hösten 2021 är ansökningsperioden tidigarelagd för den här utbildningen. Du söker till utbildningen senast den 15 mars och webbanmälan på antagning.se öppnar den 15 februari.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4, Naturkunskap 2/Fysik 1a Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D, Naturkunskap B/Fysik A

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-04-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)