Gå till eugreenalliance
Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Årskurs 2

Termin 1
Pedagogisk dokumentation och utvärdering 7.5 hp
Område Pedagogik

Kursen vänder sig till studenter som läser grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem I kursen behandlas pedagogisk dokumentation och utvärdering, samt den pedagogiska arbetsprocessen och dess praktiska och etiska överväganden.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Specialpedagogik med inriktning mot fritidshem 7.5 hp
Område Pedagogik

I kursen läggs grunden för det specialpedagogiska forsknings- och verksamhetsfältet där synen på lärande och specialpedagogik behandlas. I denna behandlas några nyckelbegrepp inom det pedagogiska och specialpedagogiska området som exempelvis ”en skola för alla”, inkludering, integrering, exkludering, normalitet, demokrati och delaktighet. I kursen behandlas synen på lärandemiljöer, den sociala situationen, lärarens förhållningssätt och bemötande.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Bild i skolan 30 hp
Område Bildpedagogik

Kursen innehåller gestaltande praktiskt arbete i olika tekniker och metoder, traditionella som digitala, relevanta för bildämnet i skolan. Bildkommunikation, mediebilder, konstbilder och visuell vardagskultur bearbetas, diskuteras och problematiseras. Arbetet sker både individuellt och i grupp.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Pedagogiskt ledarskap 22.5 hp
Område Utbildningsvetenskap

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180hp

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Barn, texter och berättande 7.5 hp
Område Didaktik

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180hp

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Barnkultur och medier 7.5 hp
Område Didaktik

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180hp

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för grundlärare i fritidshem: didaktik 15 hp
Område Didaktik

Kursen är ett avslutande examensarbete där den studerande självständigt genomför ett längre vetenskapligt arbete. I kursens ingår opponentskap och respondentskap.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för grundlärare i fritidshem: pedagogik 15 hp
Område Pedagogik

Kursen är ett avslutande examensarbete där den studerande självständigt genomför ett längre vetenskapligt arbete. I kursens ingår opponentskap och respondentskap.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-01-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)