Gå till eugreenalliance
Sök

FAQ Elitidrott och studier vid Högskolan i Gävle

Frågor och svar om elitidrott och studier vid Högskolan i Gävle.

Text

Vad betyder Dubbla karriärer – Kombination elitidrott och studier?

”En "dubbel karriär" inom idrotten sammanfattar kraven på elitidrottare att framgångsrikt påbörja, utveckla och slutföra en elitidrottskarriär som en del av en livslång karriär, i kombination med strävan efter utbildning.”

Vem kan räknas som elitidrottsstudent?
  • Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (72) specialidrottsförbund (SF)
  • Idrottare som är potentiell eller aktuell landslagsidrottare på junior- eller seniornivå som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.
  • Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå
  • Lagidrottare som deltar i landslagets utvecklingsverksamhet
  • Lagidrottare som spelar i någon av de två högst nationella serierna (under förutsättning att det finns minst fyra serier totalt i lagidrotten)
  • Huvudtränare för individuell elitidrottare, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

Du som lever upp till Högskolan i Gävles definition av elitidrottare kan skriva ett elitidrottsavtal med högskolan om du är antagen till en utbildning vid Högskolan i Gävle. En förutsättning för att du ska omfattas av elitidrottsavtalet är att du kan styrka ditt idrottsutövande genom intyg från ditt specialidrottsförbund (SF) eller din idrottsförening.

Om du är potentiell eller aktuell landslagsutövare krävs intyg från ditt specialidrottsförbund, och du använder Riksidrottsförbundets blankett.

Om du är elitidrottsstudent som vill kombinera elitidrott och utbildning krävs intyg från din idrottsförening, och du använder Högskolan i Gävles blankett.

Varför ska jag skriva under ett elitidrottsavtal?

Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. Avtalet behövs för att högskolan ska kunna göra studieanpassningar åt dig.

När skriver jag mitt elitidrottsavtal?

Du skriver under elitidrottsavtalet först när du blivit antagen vid studier på Högskolan i Gävle och du lever upp till vår definition av elitidrottare.

Behöver mitt förbund/förening intyga att jag är elitidrottare?

Om du är potentiell eller aktuell landslagsutövare krävs intyg från ditt specialidrottsförbund, och du använder Riksidrottsförbundets blankett.

Blankett för EVL-intyg från specialidrottsförbund Pdf, 331 kB.

Om du är elitidrottsstudent som vill kombinera elitidrott och utbildning krävs intyg från din idrottsförening, och du använder Högskolan i Gävles blankett.

Blankett för EVL-intyg från idrottsförening Pdf, 507 kB.

Hur länge gäller mitt elitidrottsavtal och hur ofta ska det förnyas?

Ditt elitidrottsavtal gäller så länge du är student vid Högskolan i Gävle och så länge du idrottar på den nivån du intygat när du ansökt om avtalet. Vi vill dock att du meddelar till DK-koordinator om du byter klubb eller nivå på ditt idrottande under perioden så att vi kan ha uppdaterade listor på våra elitidrottsstudenter. Du behöver också meddela DK-koordinator när du avslutat dina studier eller inte idrottar på elitidrottsnivå längre.

Vad innebär elitidrottsavtalet och vilka förmåner får jag som elitidrottsstudent?

Elitidrottsavtalet innebär att du får hjälp med studieanpassningar när idrottandet krockar med dina studier, de kan handla om allt från fördröjd studietakt till anpassningar vid examination.

Vad förväntas av mig som elitidrottsstudent?

För att elitidrottsavtalen ska fungera krävs att du planerar ditt idrottande med dina studier och att du i ett tidigt skede meddelar utbildningsledare/kursansvarig/
studievägledare samt berörda lärare när du har behov av en studieanpassning.

Vad gör jag om jag upplever att min studiegång inte fungerar?

Kontakta i första hand utbildningsledare/kursansvarig/studievägledare så att de får möjlighet att förtydliga och hjälpa dig göra justeringar i din studietakt och kontakta i andra hand DK-koordinator på Högskolan i Gävle.

Vad innebär en fördröjd studietakt?

Om du t.ex. är antagen på ett helfartsprogram som går på Campus vid Högskolan i Gävle så innebär en fördröjd studietakt att du tillsammans med din utbildningsledare/kursansvarig/studievägledare tillsammans lägger upp en plan på vilka kurser du ska läsa varje termin, det kan t.ex. bli så att du termin 1 läser moment 1 och 3 och hoppar över moment 2 och 4 som du sedan läser när dina kursare läser termin 3. Det är viktigt att denna planerade studiegång görs i samråd med programansvarig som har koll på i vilken ordning olika kurser måste läsas. Du kan aldrig välja att läsa ett helfarts campus-program helt på distans eller via internet.

Påverkar en fördröjd studietakt mitt studiemedel?

Ja, det gör det. Du får studiemedel för den tid du planerar att studera så om du fördröjer studietakten innebär det även minskat studiemedel. Kontakta CSN om du är osäkert på hur din studietakt påverkar ditt studiemedel.

Finns det stipendier att söka för elitidrottsstudenter på Högskolan i Gävle?

Inom Riksidrottsförbundet finns det möjlighet att en gång om året söka RF:s och Svenska spels Elitidrottsstipendier. Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin).

Stipendiet är avsett för ett läsår och delas ut på Svenska Idrottsgalan i januari varje år. Stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön.

Läs mer om Elitidrottsstipendiet


Logotype för Elitidrottsvänligt lärosäte
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-06-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)