Studera med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på Högskolan i Gävle på lika villkor som andra. Du har då möjlighet att ansöka om riktat pedagogiskt stöd. 

Kontakt via mejl, telefon och zoom
Pedagogiskt stöds verksamhet är fortsatt tillgänglig för dig som student, men på grund av coronaviruset (covid-19) erbjuder vi nu endast kontakt via mejl, telefon eller zoom. Du är alltid välkommen att höra av dig!

Talsyntes och rättstavningsprogram
Under rådande omständigheter när all undervisning och examination ska ske på distans vill vi försäkra oss om att du har tillgång till de resursprogram du behöver på din egen dator.

Så här laddar du ner talsyntes och rättstavningsprogram på din egen dator

Ansök om pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om riktat pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning.

Så här söker du – steg för steg

  1. Ansök digitalt via länken nedan. Bifoga ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat av sakkunnig, exempelvis läkare, psykolog eller logoped. Det går bra ladda upp ett mobilfoto av intyget med telefonen.

  2. Högskolans samordnare kontaktar dig för att boka en tid när ni kan prata om vilka stödåtgärder som är möjliga.

  3. Samordnaren gör därefter en bedömning och fattar ett beslut om riktat pedagogiskt stöd där stödåtgärderna beskrivs. 

  4. Inför varje kurs kontaktar du kursansvarig lärare och examinator för att visa ditt besked och samtala om hur aktuell kurs kan anpassas.


Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid.

Informationsträff om pedagogiskt stöd

Välkommen på en digital informationsträff om pedagogiskt stöd. Du får träffa oss som är samordnare för pedagogiskt stöd. Vi kommer att informera om hur du ansöker om pedagogiskt stöd, vilket stöd som finns, anpassad tentamen, tillgängliga programvaror m.m.

Tid och plats: 24 augusti kl. 13.00-14.00 via webbmötestjänsten Zoom.

Anmälan krävs!
Anmäl dig senast 21 augusti genom att mejla till ps@hig.se. En länk till träffen kommer att skickas ut till alla anmälda.

Foto på Christina Edin, samordnare för pedagogiakt stöd

Christina Edin

Sofia Lagerberg Alfredsson

Sofia Lagerberg Alfredsson

Kontakt

Christina Edin
Samordnare för pedagogiskt stöd

Sofia Lagerberg Alfredsson
Samordnare för pedagogiskt stöd 


E-post
ps@hig.se

Telefon
026-64 81 00

Telefontid
Måndagar - torsdagar 09.00 – 10.00
Kontakt under sommaren

Datum

Tider

22 juni - 5 juli

Telefontid

Tisdagar 09.00 - 10.00

Onsdagar 10.00 - 12.00

6 juli - 26 juli

Ingen telefontid

27 juli - 16 augusti

Telefontid
Måndagar - torsdagar 09.00 - 10.00

E-post
Samordnarna för pedagogiskt stöd finns tillgängliga via e-post, ps@hig.se, under hela sommaren, men svarstiden kan vara något längre än normalt.

Publicerad av: Sofia Lagerberg Alfredsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-07-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)