Tillgänglighet vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle ska vara en högskola för alla — där alla ges samma möjligheter till delaktighet. Alla anställda, studenter och andra ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid Högskolan i Gävle. Alla anställda och studenter ska bemöta varandra med ömsesidig respekt. Du som arbetar eller studerar på Högskolan har rätt till en rättvis och likvärdig behandling oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

Användbara dokument om tillgänglighet

Enligt funktionshinderpolitiken ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Vad säger lagen?

Lagar relaterade till området funktionsnedsättningar:

 

Mer information om lagar, rättigheter och skyldigheter finns på Diskrimineringsombudsmannens webbplats och Myndigheten för delaktighets webbplats.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)