Herobild

Kommunikationsprogrammet 180 hp

Lär dig navigera i vårt moderna medielandskap! Här blir du expert på medier och kommunikation. Programmet ger dig både den analytiska delen, men även konkreta kunskaper i ord och bild. För dig som vill utforska ditt skrivande finns en självklar fördjupning.

Lär dig att navigera bland budskap och kanaler

Att förstå och hantera kommunikation blir allt viktigare i en föränderlig värld. Kommunikationsprogrammet är en bred och allsidig utbildning som ger dig både analytiska färdigheter i konsten att följa medieutvecklingen och konkreta kunskaper i att kommunicera i ord och bild.

I programmets huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap fokuseras den medierade kommunikationen i samhället, dess olika betydelser och funktioner. Det innefattar studier av mediernas yttre villkor, och produktionsförhållanden, deras innehåll och uttrycksformer, samt deras inflytande och betydelse både i samhället i stort, för olika grupper och för individer.

Programmet leder fram till en filosofie kandidatexamen - med alla de möjligheter till fortsatta och fördjupade studier som det innebär. Du väljer mellan två yrkesorienterade inriktningar i programmet: kommunikatör eller professionellt skrivande.

Från skrivande till publicering: inriktning professionellt skrivande

På Kommunikationsprogrammet med inriktning professionellt skrivande lär du dig skriva för en ny medieoffentlighet. Du får övning i såväl litterär gestaltning som journalistik. De flesta skrivutbildningar börjar i en annan ände än vår – du tvingas som student välja yrkesidentitet redan innan du på allvar har hunnit utforska ditt skrivande. Du måste välja mellan att bli journalist, copywriter eller kommunikatör utan att riktigt ha undersökt om det verkligen var det du ville bli. I den här programinriktningen av Kommunikationsprogrammet sätter vi istället själva skrivandet i centrum och låter dig själv pröva dig fram till de texter och de genrer du själv ser bäst framtidsmöjligheter i.

Från analys till projekt: inriktning kommunikatör

I det moderna informationssamhället är förmågan att utifrån noggrann omvärldsanalys identifiera och hantera informationsproblem en både eftertraktad och värdefull kompetens. På Kommunikationssprogrammet med inriktning kommunikatör får du lära dig just det. Du utvecklar din förmåga att informera, välja rätt budskap, argumentera och kommunicera och får även träning i att leda projekt och verka i organisationer. Vi studerar egenskaperna hos olika medier ­– hur de skiljer sig åt, vilka styrkor respektive svagheter de har och hur moderna medier används som kommunikationsmedel i olika situationer. 

Anmälningsinformation

se respektive inriktning
Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)