Sök

Natur, miljö och utomhuspedagogik 7.5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till studenter på förskollärarutbildningen.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. beskriva och reflektera över barns lärande och utveckling i utomhusmiljön
2. visa kunskap om praktiska lärprocesser
3. visa grundläggande kunskaper om organismer, geologi och naturmiljö samt friluftsliv för att stimulera barns utveckling och lärande i naturen
4. planera, genomföra och utvärdera pedagogiskt arbete i utomhusmiljön.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)