Sök

Hållbar utveckling med inriktning mot förskolan 5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa kunskap om grundläggande ekologiska begrepp med relevans för hållbar utveckling
2. visa förståelse för förskolans värdegrund som en del av hållbar utveckling
3. redogöra för begreppet hållbar utveckling ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel
4. visa didaktisk förmåga att arbeta med hållbar utveckling på ett engagerande sätt som kan ta tillvara och utveckla barns förståelse för miljöfrågor
5. kommunicera globala, regionala eller lokala miljöfrågor.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp, Barns skapande och estetiska lärande 30 hp eller motsvarande samt godkänd verksamhetsförlagd utbildning.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)