Sök

Byggnadskonstruktion 2 - bärverksdelar 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. dimensionera bärande element (bärverksdelar) i byggnader, såsom balkar och pelare i betong, stål samt trä
2. tillämpa gällande regelverk för byggnadskonstruktioner
3. välja bärande system och material för bärverksdelar
4. undersöka och utvärdera deformationer
5. beskriva byggnadskonstruktörens arbetssätt och konstruktionsprinciper.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Byggnadskonstruktion 1 - Statik och hållfasthetslära, 7,5 hp, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)