Sök

Byggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande egenskaper hos vanliga byggnadsmaterial
2. redogöra för sambanden mellan byggprodukter, farliga ämnen och dess påverkan på hälsa
och miljö
3. tolka och redogöra för de tekniska krav samhället ställer på en byggnad
4. redogöra för byggnadstekniska principer och materialval för att uppfylla en byggnads
funktionskrav.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Projekt husbyggnadsteknik 15 hp och Byggnadsfysik 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)