Sök

Skissteknik och CAD-modellering 15 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika skiss- och CAD-modelleringsteknikers användningsområden
2. tillämpa visuell problemlösning och gestaltning
3. använda digitala verktyg för modellering och rendering
4. redogöra för processen från CAD-modell till 3D-utskrift
5. diskutera egna och andras gestaltningar
6. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom skissteknik och modellering.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)