Sök

Designprocessens grunder 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för designprocessens syfte, innehåll och metoder
2. beskriva och analysera produktform med hjälp av produktsemantisk teori
3. beskriva industridesignerns roll inom produktutveckling
4. planera och genomföra en designprocess
5. kommunicera och diskutera en genomförd designprocess och dess resultat.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)